Andere weilanden

Raadpleeg de Toelichting 2021.

Andere weilanden met eigen dieren in België of buitenland (inclusief inscharingspercelen)

Voor uw (potentieel) premiewaardige dieren binnen de subsidie 'behoud van lokale rundvee- en schapenrassen' of 'deelnameverklaring zoogkoeienpremie' moet u de percelen aangeven waar uw dieren grazen. De weiden kunnen in Vlaanderen, Wallonië of het buitenland liggen. Voor percelen die u zelf in gebruik hebt, geeft u deze aan in de perceelsaangifte. Als dit andere percelen zijn dan deze die u zelf in gebruik hebt, moet u deze onder deze rubriek aanvullen. U geeft de plaats op (het adres en de XY-coördinaten; via de kaart op deze pagina kan u deze coördinaten opzoeken met de infoknop) van de percelen gelegen in Vlaanderen, Wallonië en het buitenland voor zover deze niet in de tabel perceelsaangifte wordt opgenomen en duidt aan voor welke dieren er een premie wordt aangevraagd. De opgegeven inscharingspercelen zullen standaard voorgedrukt staan in de verzamelaanvraag 2022.


Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail ons Mail ons icoon bel ons Bel ons of een meekijksessie starten.