Grafische conflicten

Raadpleeg de Toelichting 2022.

Op deze pagina:

Het gebruik van een perceel moet eenduidig worden aangegeven in de verzamelaanvraag. Als een perceel door verschillende gebruikers in eenzelfde periode wordt aangegeven, zal dit aanleiding geven tot een grafisch conflict.

In uw verzamelaanvraag worden de grafische conflicten weergegeven op de opmerkingenpagina onder 'grafische conflicten’. Om deze pagina te openen klikt u rechts bovenaan op de knop 'opmerkingen'.

U vindt op deze pagina het overzicht van uw grafische conflicten. Via het pijltje '>' dat u kan zien vóór de omschrijving van de grafische overlapping, kan u de perceelsgegevens waarop de grafische overlapping van toepassing is, terugvinden.

Opmerking grafisch conflict

Om het grafisch conflict verder in detail te raadplegen, klikt u op de knop 'Conflict detail'.

Detail grafisch conflict

Het Departement Landbouw en Visserij zal vanaf 1 mei 2022 u en uw eventuele volmachthouder via e-mail op de hoogte brengen van deze vastgestelde conflicten. Het is van groot belang om uw grafische conflicten ten laatste op 31 mei 2022 op te lossen. Deze kunnen van invloed zijn op de vergroeningseisen die voor u van toepassing zijn doordat oppervlakten meegeteld kunnen worden van percelen die mogelijk niet door u in gebruik zijn.

Na 31 mei 2022 worden de percelen met openstaande grafische conflicten geblokkeerd. Dit betekent dat u dan voor deze percelen geen wijzigingen meer zal kunnen indienen.

Tot en met 31 mei 2022: Heb ik percelen met een  grafisch conflict met een andere landbouwer?

Als landbouwer

Als u een perceel hebt met een grafisch conflict, geheel of gedeeltelijk, met een perceel van een andere landbouwer, dan wordt u hiervan via e-mail op de hoogte gebracht. Heeft u zelf dit conflict veroorzaakt, dan zal u enkele momenten na de indiening van uw dossier deze mail ontvangen. Heeft u dit conflict niet zelf veroorzaakt, dan zal u de volgende dag een mail ontvangen.

Als volmachthouder

Als volmachthouder ontvangt u elke avond rond 23u een e-mail met als onderwerp 'overzicht grafische overlappingen'. Als volmachthouder ontvangt u elke ochtend een overzicht van berichten over grafische conflicten die verzonden werden naar uw klanten. Deze berichten kan u zoeken via de ‘Mijn berichten’ tegel op het e-loket.  

overzicht mails in verband met grafisch conflict

Het overzicht van de verzamelaanvragen waarvoor er een grafisch conflict bestaat, vindt u terug via de zoekfunctie 'openstaande grafische conflicten' in de overzichtslijst. Via deze actie kan u op elk ogenblik nagaan of er in de door u ingediende verzamelaanvragen nog grafische conflicten zijn. Deze zoekmogelijkheid is beschikbaar voor elke persoon met één of meerdere volmachten en voor medewerkers van een organisatie.

U kan deze lijst oproepen voor dossiers die door u of door uw collega's werden ingediend door de uitgebreide zoekvelden te gebruiken:

Zoeken op grafische conflicten

Het resultaat is het overzicht van de aanvragen met een grafisch conflict waarvoor u of uw organisatie een volmacht heeft.
De landbouwer kan uiteraard aan meerdere volmachthouders een volmacht gegeven hebben. Hierdoor is het mogelijk dat er ook aanvragen

in deze lijst weergegeven worden waarvoor u geen aanvraag heeft ingediend. U kan de lijst eventueel verder verfijnen door ‘Eerste indiener’ of ‘Laatste indiener’ of ‘Laatste behandelaar’ in te vullen onder de ‘Extra zoekvelden’.
U kan deze lijst naar Excel exporteren. Hiervoor klikt u op het Excel icoon Excel icoon. Deze lijst geeft u alle dossiergegevens weer van de aanvragen. Via de kolommen 'eerste indiener' en 'laatste indiener' kan u snel de voor u belangrijke aanvragen selecteren.

Hoe los ik een grafisch conflict op?

Stap 1: Ga na of u het gebruik van het desbetreffende perceel correct heeft aangegeven en of u het perceel correct heeft ingetekend

Het gebruik van het perceel moet overeenstemmen met de verschillende mogelijkheden weergegeven in stap 3. Conflicten kunnen bestaan voor:

  • Gebruik voor mestrechten (in de omschrijving staat 'grafisch conflict op 01/01')
  • Gebruik voor hoofdteelt (in de omschrijving staat ’grafisch conflict voor de hoofdteelt (met peildatum 31/05/2022)')
  • Een combinatie van beide (in de omschrijving staat grafisch conflict op zowel 01/01 als voor de hoofdteelt (met peildatum 31/05/2022)')

Mocht u de gegevens wensen te wijzigen dan gaat u verder naar stap 2 en start u een wijzigingsaanvraag op.

Als uw aangifte overeenkomt met het werkelijk gebruik van het perceel, hoeft u niets te wijzigen en is het aan de tegenpartij om de overlapping op te lossen.

Stap 2: Opstarten van een wijzigingsaanvraag

Als landbouwer start u een wijziging van uw verzamelaanvraag via de knop 'wijziging starten' rechtsboven in het scherm.

Stap 3: Oplossen van de grafische overlapping

Perceel werd verkeerd ingetekend

U wijzigt de intekening van het perceel in uw wijzigingsaanvraag.

Het perceel is in gebruik voor mestrechten en de hoofdteelt

In uw wijzigingsaanvraag wijzigt u de overnamedatum en eventueel de hoofdbestemming van het perceel. De overnamedatum van dit perceel moet 01/01/2022 zijn. De hoofdbestemming van het perceel moet A zijn.

Het perceel is in gebruik voor de hoofdteelt en niet voor de mestrechten

In uw wijzigingsaanvraag wijzigt u de overnamedatum en eventueel de hoofdbestemming van het perceel. De ingebruiknamedatum van dit perceel moet ná 01/01/2021 en ten laatste op 31/05/2022 gelegen zijn. De hoofdbestemming van het perceel moet A zijn.

Het perceel is in gebruik voor de mestrechten en niet voor de hoofdteelt

In uw wijzigingsaanvraag wijzigt u de overnamedatum en eventueel de hoofdbestemming van het perceel. De ingebruiknamedatum van dit perceel moet 01/01/2022 zijn. De hoofdbestemming van het perceel moet G zijn.

Het perceel is niet in gebruik

U dient een wijzigingsaanvraag in waarbij u het perceel schrapt..

Het perceel is in gebruik zoals aangegeven

U moet geen verdere actie te ondernemen. Het is aan de tegenpartij om de overlapping op te lossen.

Het perceel is niet in gebruik voor mestrechten of voor de hoofdteelt, maar enkel voor de nateelt

In uw wijzigingsaanvraag wijzigt u de ingebruiknamedatum en de hoofdbestemming van het perceel. De overnamedatum van dit perceel moet gelegen zijn op het moment dat u het perceel voor het verbouwen van de nateelt in gebruik neemt. De hoofdbestemming van het perceel moet I zijn.
 

Stap 4: Dien de wijzigingsaanvraag in

U dient opnieuw de wijzigingsaanvraag in door rechtsboven op de knop 'Naar indienen' te klikken. Op de indienenpagina klikt u nogmaals op 'Indienen'.


Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail ons Mail ons icoon bel ons Bel ons of een meekijksessie starten.