Wetgeving

Decreet van 19 mei 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Fonds voor Landbouw en Visserij

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 betreffende de organisatie, de samenstelling, het beheer en de werking van de Raad van het Vlaams Fonds voor Landbouw en Visserij

Ministerieel besluit van 14 oktober 2016 tot benoeming van de leden van de Raad van het Vlaams Fonds voor Landbouw en Visserij