Werken bij ons

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij streeft naar een klantgerichte dienstverlening met oog voor integriteit. Het biedt de personeelsleden de mogelijkheid om zich voortdurend te ontplooien en stimuleert teamwerk.

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij biedt een waaier aan jobs. U kan er terecht voor zowel technische, administratieve, leidinggevende, wetenschappelijke, beleidsgerichte, informatica, als marketinggerichte jobs in verschillende afdelingen en op verschillende niveaus. De thema’s waarrond binnen het beleidsdomein gewerkt wordt vindt u via de algemene websites:

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij bestaat uit drie entiteiten:

  1. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM)
  2. Het Departement Landbouw en Visserij
  3. Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO)

VLAM vzw is het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing en is een zogenaamde EVA, een extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid. VLAM werkt in opdracht van de Vlaamse overheid en de Vlaamse agrovoedingsindustrie. Naast werknemers in statutair dienstverband (ambtenaren) en contractueel dienstverband (contractuelen) werken er ook personeelsleden onder contracten zoals in de privé-sector (onbepaalde duur, bepaalde duur, etc.).

Het Departement Landbouw en Visserij en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek vormen samen het Vlaams ministerie van Landbouw en Visserij.

Binnen het Vlaams ministerie van Landbouw en Visserij werken zowel personeelsleden in statutair dienstverband (ambtenaren) als in contractueel dienstverband (contractuelen).
Zowel de statutaire als de contractuele personeelsleden zijn werknemers van de Vlaamse overheid, met uitzondering van de personeelsleden die tewerkgesteld zijn bij het ‘Eigen Vermogen’ van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek.

  • Als u opmerkingen heeft of meer informatie wil over werken bij het Departement Landbouw en Visserij kan u terecht bij:

Jana De Bolle, HR- & Organisatiepartner | wervingen@lv.vlaanderen.be

Voor concrete vacatures of sollicitatieprocedures, zie rubriek ’Werken voor het Departement Landbouw en Visserij’.

  • Als u meer informatie wil over werken bij het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek kan u terecht bij: 

Gerard Meganck, HR-verantwoordelijke | gerard.meganck@ilvo.vlaanderen.be

  • Als  u meer informatie wil over werken bij het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing kan u terecht bij:

Heidi Erckens, HR manager | personeelsdienst@vlam.be | heidi.erckens@vlam.be 

Werken voor het Departement Landbouw en Visserij

Het Departement Landbouw en Visserij maakt deel uit van de Vlaamse overheid en volgt ook de voorwaarden van de Vlaamse overheid als werkgever.

Werken voor de Vlaamse overheid

De vacatures voor het Departement Landbouw en Visserij worden op de website Werken voor Vlaanderen gepubliceerd. Bent u op zoek naar een job bij ons departement? Raadpleeg dan op de bovenstaande website de rubriek ’Openstaande vacatures’ en selecteer bij ‘Organisatie’ het ‘Departement Landbouw en Visserij’.

Stages

Schoolstages

De Vlaamse overheid wil meer stage- en leerwerkplaatsen aanbieden. Bij het Departement Landbouw en Visserij bieden wij ook stages aan. Als u hiervoor interesse heeft, stuur dan een mailtje naar wervingen@lv.vlaanderen.be en vermeld naar welke stageplaats u op zoek bent. Wij bekijken dan welke stageplaats we u eventueel kunnen aanbieden.

Praktijkervaringsstages

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij organiseert praktijkervaringsstages voor zijn nieuwe personeelsleden die rechtstreeks in contact komen met de land- en tuinbouwers of vissers of voor nieuwe personeelsleden die inhoudelijk meewerken aan de regelgeving of aan de behandeling van de dossiers.

Dit is een stage van enkele dagen (maximaal 5) die u loopt ofwel binnen het beleidsdomein Landbouw en Visserij, ofwel op een land- of tuinbouwbedrijf of een ander bedrijf verbonden aan de sector. Dergelijke stages spijkeren de praktische kennis van de landbouwambtenaren . Een betere praktische kennis impliceert ook meer begrip voor wat er zoal reilt en zeilt op een modern bedrijf. Dit is een warme oproep naar mogelijke bedrijven/organisaties. Heeft uw bedrijf hier interesse voor? Bezorg ons dan volgende info:

  • Wanneer wil u stagiairs te ontvangen?

  • Welke verwachtingen heeft u van de stagiair?

  • Wat kan uw stagebedrijf bieden aan onze personeelsleden?

U kunt uw interesse voor een praktijkstage kenbaar maken door contact op te nemen met het Departement Landbouw en Visserij:

Ellipsgebouw (5e verdieping)
Koning Albertlaan II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel

Patrick Van Praet | Tel. 02 552 77 87 | patrick.vanpraet@lv.vlaanderen.be