Paarden gezond houden

Paarden houden op een verantwoorde diervriendelijke wijze houdt onder andere in dat permanent gepoogd wordt ziektes te voorkomen. Lukt dit niet dan zal een vlugge herkenning van ziektesymptomen ons toelaten ofwel zelf op een gepaste wijze in te grijpen ofwel eventueel een beroep te doen op derden.

Deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen.

 

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij 

Jan Eskens: Tel. 011 74 26 97 - jan.eskens@lv.vlaanderen.be 
Hanne Geenen: Tel. 011 74 26 83 - hanne.geenen@lv.vlaanderen.be