Schapenhouderij - Vakkundig 2

De schapenhouderij is in Vlaanderen een vrij kleine, kleinschalige en eerder marginale sector. Er zijn drie hoofdvormen van schapenhouderij: de fokkers die schapen houden als zogenaamde gazonmaaiers, de gedreven schapenfokkers die zich vooral richten op prijskampen en zij die de schapenhouderij beoefenen als hoofdactiviteit. De brochure behandelt diverse aspecten van de voeding van schapen zoals het effect van de voeding op vruchtbaarheid, sterfte en groei, de voedernormen voor onderhoud en productie, de samenstelling en de karakteristieken van de meest voorkomende voedermiddelen, voorbeelden om het rantsoen te berekenen.

Deze brochure is te downloaden en/of bestellen via het bestelloket van Vlaanderen.

 

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij Jan Eskens: Tel. 011 74 26 97 -
jan.eskens@lv.vlaanderen.be