Melkvee en klauwgezondheid (versie 2013)

Dierengezondheid vormt een belangrijke pijler van een rendabel melkveebedrijf. Op het melkveebedrijf gaat er veel aandacht naar de uiergezondheid en vruchtbaarheid bij het melkvee, maar ook de klauwgezondheid mag niet uit het oog verloren worden. Klauwaandoeningen moeten zo veel als mogelijk vermeden worden, ze hebben immers rechtstreekse en onrechtstreekse een invloed op de rendabiliteit van een melkveebedrijf. Kreupele koeien kunnen minder vlot bewegen en zullen minder naar het voederhek gaan en minder tochtverschijnselen tonen. Dit geeft uiteindelijk een impact op de melkproductie en vruchtbaarheid van de koe. De rechtstreekse kosten hebben te maken met de behandelingskosten en vroegtijdige afvoer van de koe.

In de brochure Melkvee en klauwgezondheid worden de bouw van de klauw, de klauwverzorging, de klauwaandoeningen en de invloed van fokkerij en voeding op klauwgezondheid toegelicht.

Deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen.

Andere interessante publicaties met foto’s en illustraties zijn:

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij:

Laurence Hubrecht
Tel. 09 276 28 44 | Gsm 0473 83 70 60
laurence.hubrecht@lv.vlaanderen.be