Actuele bindstallen voor melkvee (versie 2004)

In Vlaanderen is de bindstal nog steeds een staltype dat voor melkkoeien wordt gebruikt. Ook bij nieuwbouw of belangrijke verbouwingen kiezen sommige melkveehouders, zij het een kleine minderheid, zeer bewust voor een bindstal. De huidige generatie bindstallen lijkt immers nog maar weinig op de oude, benepen en bedompte stallen die we vroeger kenden. Veel van de verbeteringen die ten behoeve van de ligboxenstallen zijn ontwikkeld, kunnen ook in bindstallen worden toegepast. Bovendien kunnen aan de bindstallen een aantal specifieke voordelen worden toegeschreven.

Wel hebben de koeien in een bindstal minder bewegingsvrijheid en minder mogelijkheden voor zelfverzorgingsgedrag, wat moet worden gecompenseerd door beweiding en/of uitloop en door extra lichaamsverzorging vanwege de veehouder. Verder is het juist omwille van deze aan een bindstal eigen beperkingen, zo belangrijk dat op alle mogelijke manieren het koecomfort wordt geoptimaliseerd.

In deze brochure wordt dieper ingegaan op de belangrijkste stalonderdelen van een bindstal, zowel in functie van koecomfort als van gebruiksgemak.

Deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen.

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij:

Tom Van den Bogaert
Tel. 09 276 28 55 | Gsm 0499 86 50 02
tom.vandenbogaert@lv.vlaanderen.be 

Laurence Hubrecht
Tel. 09 276 28 44 | Gsm 0473 83 70 60
laurence.hubrecht@lv.vlaanderen.be