Levensproductie bij melkvee (versie 2016)

cover Levensproductie bij melkveeOp de Vlaamse melkveebedrijven wordt jaarlijks ruim 30% van de melkkoeien vervangen. Koeien die snel worden vervangen, bereiken natuurlijk geen hoge levensproductie. De gemiddelde levensproductie van de melkkoeien is in Vlaanderen de laatste 20 jaar gestegen van 20.000 naar 28.000 liter. De laatste jaren stagneert dit cijfer echter.

Een hoge levensproductie bij het melkvee behalen biedt nochtans voordelen op verschillende vlakken: Naast het economische voordeel voor de melkveehouders, is dit ook goed voor het dierenwelzijn en het maatschappelijke imago van de veehouderij. De gemiddelde leeftijd van de melkkoeien van een doorsnee bedrijf bedraagt ongeveer 4 tot 4,5 jaar. Anders uitgedrukt: onze melkkoeien kalven zelden meer dan drie keer. Een melkkoe bereikt pas haar topproductie vanaf haar derde lactatie. De belangrijkste redenen tot voortijdig opruimen van koeien zijn problemen met vruchtbaarheid, uiergezondheid en klauwgezondheid. De bedrijven die het, door een uitstekend management en verzorging op deze vlakken, beter doen, hebben ook een grote kans om het goed te doen op gebied van levensproductie. Een aantal bezochte praktijkbedrijven tonen aan dat dit kan zonder spectaculaire ingrepen.

Deze brochure biedt de melkveehouders een aantal belangrijke handvaten om de levensproductie op het bedrijf te verbeteren.

Deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen.

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij:

Laurence Hubrecht
Tel. 09 276 28 44 | Gsm 0473 83 70 60
laurence.hubrecht@lv.vlaanderen.be