Melkveevoeding (versie 2013)

De melk- en de zuivelsector zijn belangrijke sectoren in de landbouw. Dit heeft in de eerste plaats te maken met de eindproductiewaarde van in totaal 580 miljoen euro  of 12% van de totale brutoproductiewaarde van de Belgische land- en tuinbouw.

De voederkosten van het melkvee bedragen meer dan 50% van de kostprijs van de melk. Het is dus duidelijk dat een oordeelkundige voeding grote aandacht verdient.

Veevoeding moet dus in de eerste plaats economisch gericht zijn. Daarnaast moet de voeding gezonde dieren nastreven en de geproduceerde melk moet uiteraard veilig zijn voor de consument. Daarenboven moet rekening gehouden worden met de belasting van het milieu. Tenslotte moet de voeding op arbeidsorganisatorisch vlak aanvaardbaar zijn.

Om te kunnen voldoen aan de verschillende eisen van een goede melkveevoeding is er inzicht en kennis nodig over de belangrijke onderdelen van de melkveevoeding. Het betreft o.a. de behoeften van het dier, de opneembaarheid van de voedermiddelen, de samenstelling en voederwaarde van voedermiddelen, het opmaken van rantsoenen, enz. Op wetenschappelijk vlak wordt ook steeds nieuwe kennis opgedaan. Nieuwe routinematige bepalingen via de melk (bijvoorbeeld ureum, lactose, aceton,..) zijn in praktijk gebracht. Dit geeft de melkveehouder bijkomende handvaten voor een betere en meer uitgebalanceerde voeding.

Dit heeft het Departement en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek aangezet om te werken aan een herdruk van de brochure Melkveevoeding.  Voor deze herdruk werd terug samengewerkt met  Prof. D. De Brabander en Dr. S. De Campeneere van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, eenheid Dier.  In de verschillende hoofdstukken van de brochure is gepoogd om het essentiële van bovenvermelde kennis, op een bevattelijke manier weer te geven.

Deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen: Melkveevoeding (versie 2013)

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij:

Laurence Hubrecht | Tel. 09 276 28 44
laurence.hubrecht@lv.vlaanderen.be

Andries Colman | Tel. 09 276 28 59
andries.colman@lv.vlaanderen.be