Uiergezondheid (versie 2015)

Om een goede melkproductie bij de koeien te behalen is een gezonde uier cruciaal. Mastitis of uierontsteking blijft economisch de belangrijkste ziekte op de melkveebedrijven. Het geeft niet alleen aanleiding tot economische verliezen maar het is ook de voornaamste reden van antibioticagebruik op melkveebedrijven en heeft een grote impact op het welzijn van de dieren.

Het is een illusie dat mastitis volledig gebannen kan worden. De goede combinatie van verschillende maatregelen op het bedrijf kan echter veel onheil voorkomen. Mastitis is namelijk een typevoorbeeld van een multifactoriële aandoening. Het is een samenspel van koe-, kiem- en bedrijfsfactoren dat bepalend is of een koe al dan niet mastitis ontwikkelt.

In de brochure Uiergezondheid van het Departement Landbouw en Visserij komen de belangrijkste aandachtspunten en handvaten om mastitis aan te pakken, aan bod. Er bestaat geen wondermiddel om alle problemen rond uiergezondheid uit het bedrijf te bannen, maar om succesvol te zijn is een strategische aanpak van uiergezondheidsproblemen zeer belangrijk.

Deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen.

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij:

Laurence Hubrecht
Tel. 09 276 28 44 | Gsm 0473 83 70 60
laurence.hubrecht@lv.vlaanderen.be