Uiergezondheid

Om een goede melkproductie bij de koeien te behalen is een gezonde uier cruciaal. Mastitis of uierontsteking blijft economisch de belangrijkste ziekte op de melkveebedrijven. Het geeft niet alleen aanleiding tot economische verliezen maar het is ook de voornaamste reden van antibioticagebruik op melkveebedrijven. De melkveehouderij behoort op vlak van beperkt antibioticagebruik tot de beste van de klas. Waakzaamheid en alertheid blijven echter geboden.

Het is een illusie dat mastitis volledig gebannen kan worden. De goede combinatie van verschillende maatregelen op het bedrijf kan echter veel onheil voorkomen. Mastitis is namelijk een typevoorbeeld van een multifactoriële aandoening. Het is een samenspel van koe-, kiem- en bedrijfsfactoren dat bepalend is of een koe al dan niet mastitis ontwikkelt.

In de nieuwe brochure Uiergezondheid van het Departement Landbouw en Visserij komen de belangrijkste aandachtspunten en handvaten om Mastitis aan te pakken, aan bod. Er bestaat geen wondermiddel om alle problemen rond uiergezondheid uit het bedrijf te bannen, maar om succesvol te zijn is een strategische aanpak van uiergezondheidsproblemen zeer belangrijk.

Deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen: Uiergezondheid

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij:

Laurence Hubrecht | Tel. 09 276 28 44
laurence.hubrecht@lv.vlaanderen.be

Andries Colman | Tel. 09 276 28 59
andries.colman@lv.vlaanderen.be