Huisvesting van vleesvee (versie 2012)

Stallen behoren tot de belangrijkste investeringen die een vleesveehouder in zijn loopbaan maakt. De investeringskosten maken een belangrijk aandeel in het totale kostenplaatje uit en de jaarlijkse werkingskosten worden in grote mate bepaald door de stallen en de stalinrichting. Ook het diercomfort (-welzijn), het milieu en de arbeidslast van de veehouder zelf worden in grote mate door de stal beïnvloed.

Dergelijke investeringsbeslissingen dienen dan ook met de nodige zorg te worden genomen én na uitgebreide informatie-inwinning. Waar melkveehouders de keuze hebben tussen een drietal staltypes voor hun melkvee, hebben vleesveehouders veel meer mogelijkheden. Bovendien is de vleesveehouderij de laatste jaren niet de meest rendabele sector, waardoor de investeringslast tot een minimum moet worden beperkt, zonder dieren en veehouder tekort te doen.

In deze brochure wordt getracht een deel van de beschikbare informatie samen te brengen.

Deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen.


Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij:

Tom Van den Bogaert
Tel. 09 276 28 55 | Gsm 0499 86 50 02
tom.vandenbogaert@lv.vlaanderen.be 

Laurence Hubrecht
Tel. 09 276 28 44 | Gsm 0473 83 70 60
laurence.hubrecht@lv.vlaanderen.be