Kruisingen bij vleesvee - resultaten van een demonstratieproef (versie 2015)

In de brochure ‘Kruisingen bij vleesvee – resultaten van een demonstratieproef’  vestigt het Departement Landbouw en Visserij de aandacht op de belangrijkste principes, inclusief de voor- en nadelen, van kruisen.

In het huidige economische klimaat wordt het steeds moeilijker om met de totale opbrengsten van een landbouwbedrijf de stijgende kosten te dekken. Een efficiënt management is nu meer dan ooit noodzakelijk. Belangrijke kengetallen zoals vruchtbaarheid, groei, sterfte, verkoopprijs en voederkost bepalen immers in grote mate het saldo per koe en het inkomen van de vleesveehouder. Elke vleesveehouder streeft naar een optimalisatie van de productieresultaten en een beperking van de kosten. Maar een evenwicht vinden, is een moeilijke taak.

Een aantal veehouders proberen dit te realiseren door het inkruisen van hun Belgisch Witblauwe veestapel met andere vleesrassen. In de meeste gevallen wordt er ingekruist met Franse vleesrassen, maar ook kruisingsstieren worden gebruikt. Kruisen biedt een aantal voordelen, maar de voordelen zijn afhankelijk van meerdere factoren, in het bijzonder het kruisingsprogramma. Naast de wetenschappelijke principes van vleesveekruising, geeft deze brochure eveneens een overzicht van de meest gebruikte vleesrassen en de resultaten van de demonstratieproef op 4 vleesveebedrijven.

Deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen.

 

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij:

Laurence Hubrecht
Tel. 09 276 28 44 | Gsm 0473 83 70 60
laurence.hubrecht@lv.vlaanderen.be