Kennis van varkensvoeding als sleutel tot rendabel voederen (versie 2014)

De publicatie bevat praktische informatie over de voeding van varkens.

Eerst wordt de noodzakelijke achtergrondinformatie over varkensvoeding gegeven: het spijsverteringsstelsel, de verschillende nutriënten, het drinkwater, de mogelijke grondstoffen en de manier waarop een rantsoen kan worden geformuleerd.

Vervolgens wordt dieper ingegaan op de voeding van de verschillende categorieën varkens: fokdieren, biggen en vleesvarkens.

Doelstelling van deze brochure is de lezer op een eenvoudige manier praktische informatie te bieden die hem/haar helpt een beter inzicht te verkrijgen in de voeding van het varken.

Doelgroepen zijn varkenshouders, voorlichters, leerlingen en studenten, en anderen die baat hebben bij informatie over nutriënten, behoeften en rantsoenformulering van en voor varkens

Deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen.

 

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij: 

Suzy Van Gansbeke: Tel. 09 276 28 48 - suzy.vangansbeke@lv.vlaanderen.be  
Tom Van den Bogaert: Tel. 09 276 28 55 - tom.vandenbogaert@lv.vlaanderen.be