Inleiding

Praktijkgids landbouw en natuur: module Inleiding

Inleiding

In deze inleiding lichten we het doel en de opbouw van de praktijkgids uitgebreid toe. Naast deze praktische informatie, worden in deze inleiding een aantal sleutelbegrippen verklaard, zoals ‘biodiversiteit’, ‘agrobiodiversiteit’ en ‘agrarisch natuurbeheer’, die vaak terugkomen in de overige modules. In deze inleiding geven we ook aan waarom (agro)biodiversiteit belangrijk is en wat de relatie is met een duurzame landbouwproductie.

We geven ook aan wat u als landbouwer kan doen voor de biodiversiteit op uw bedrijf en welke voordelen u dit eventueel kan opleveren (bijvoorbeeld als alternatieve bron van inkomsten).