Sierteelt

Voorpagina brochure landbouw en natuur module SierteeltPraktijkgids landbouw en natuur: module Sierteelt

Download: module Sierteelt

Met de ‘module sierteelt’ willen we u als Vlaamse sierteler op een  volledige en objectieve manier informeren over de mogelijkheden om de biodiversiteit op en rond uw bedrijf te versterken.

Deel I gaat in op een aantal maatregelen die genomen kunnen worden op uw bedrijf om de biodiversiteit te stimuleren.

Volgende thema’s komen aan bod:

 • ‘Nuttige’ organismen die een belangrijke rol spelen in de beheersing van ‘schadelijke’ populaties zijn vaak al op uw bedrijf aanwezig zonder dat u ze opmerkt. Welke eenvoudige maatregelenkunt u nemen om hun aanwezigheid te versterken ? Welke stappen kut u zetten om tot een duurzamere gewasbescherming te komen ?
 • Wat kunt u doen om belangrijke bondgenoten zoals de bijen, vogels, vinders en vleermuizen op uw bedrijf meer kansen te geven?
 • Een gezond divers bodemleven leidt tot een vruchtbare bodem en sterkere planten. Hoe kunt u dit bodemleven stimuleren?
 • Wat houdt het Vlaams Milieuplan Sierteelt (VMS) dat streeft naar een meer milieuvriendelijke en ethisch verantwoorde productie, in?
 • Wat is de verantwoordelijkheid die u als teler draagt bij het beheersen van invasieve exoten?
 • Welke financiële stimuli zijn er voorhanden voor deze extra inspanningen?
 • Wat zijn de mogelijke nadelen van een verhoogde biodiversiteit (zoals wildschade) en wat kunt u er tegen doen?
 • Wat zijn de mogelijke nadelen van een verhoogde biodiversiteit (zoals wildschade) en wat kunt u er tegen doen? Wat is uw verantwoordelijkheid die u als teler draagt bij het beheersen van invasieve exoten?

Dat maatregelen zoals bloemenranden, houtkanten, nestkasten en biologische bestrijders onder glas ook effectief succes hebben in de sierteelt bewijzen de talrijke praktijkgetuigenissen aan van diverse prominente siertelers.

Deel II gaat over de rol die de sector kan spelen als leverancier van biodiversiteit buiten de eigen sector.

Volgende aspecten worden bekeken:

 • Hoe kunt u als leverancier van (autochtoon)plantmateriaal bijdragen tot de biodiversiteit buiten de sector ?
 • Hoe kunt u uw kennis en materiaal gebruiken en inzetten binnen het landschapsbeheer in uw buurt? In perioden van arbeidsluwte kunnen deze activiteiten een mogelijke interessante nevenactiviteit zijn met een belangrijke maatschappelijke betrokkenheid
 • Wie zijn de mogelijke partners die hierbij van betekenis zijn ?

Door biodiversiteit een vaste plaats te geven binnen de bedrijfsvoering helpt u niet alleen de natuur op uw bedrijf een handje vooruit, maar zet u ook het imago als aanbieder van alles wat groeit en bloeit opnieuw positief in de schijnwerper. Deze Praktijkgids Natuur wil een leidraad zijn voor de toekomstgerichte ondernemer die oog heeft voor ecologische-, economische- en sociale duurzaamheid.

Meer info

Voorlichting sierteelt
Yves Marcipont
Tel  +32 3 224 92 72- GSM 0499 86 50 40 
yves.marcipont@lv.vlaanderen.be

Voorlichting sierteelt en gewasbescherming
Pascal Braekman
Tel +32 9 272 23 43 - GSM 0474 72 00 49
pascal.braekman@lv.vlaanderen.be