Hergebruik van water binnen uw eigen bedrijfsvoering

Op deze pagina:

Zijn er mogelijkheden om water te hergebruiken op mijn bedrijf?

Als u over drainage beschikt in uw aanplantingen kunt u het beregeningswater opnieuw opvangen in een waterreservoir. Zo kunt u het water hergebruiken voor irrigatie, fertigatie en beregening.

Steeds meer fruitbedrijven gaan over op een waterdumper bij hun sorteerinstallatie. Zo’n installatie verbruikt 3-9 m3 water, afhankelijk van de grootte. De frequentie waarmee het water vervangen wordt, bepaalt de vervuilingsgraad. Het vervangen van het water varieert van dagelijks tot wekelijks. Hier liggen bijgevolg opportuniteiten om oplossingen te zoeken voor een zuivering van het sorteerwater dat kan hergebruikt worden. Het grote voordeel van een zuiveringsinstallatie is dat het proceswater van de sorteerinstallatie meerdere maanden schoon gehouden wordt en hergebruikt kan worden. Hiermee bespaart u niet alleen veel kosten voor water, maar u bespaart ook op de kosten voor het afvoeren van het bevuilde water en op de arbeidstijd voor het vervangen van het water door vers water. Binnen de fruitteelt wordt een piloottoestel getest. Een groot nadeel is dat de investeringskost (35.000 - 40.000 euro) momenteel (2011) hoog is ten opzichte van de productiekost.

Wat zijn de specifieke kwalitatieve vereisten voor hergebruik van water?

Bij het gebruik van recuperatiewater is het aangewezen om de minerale en de microbiële samenstelling minimaal 1 tot 2 maal/jaar te laten bepalen voor drainagewater. Afhankelijk van de eindtoepassing gebeurt dit frequenter. De waterkwaliteit bepaalt voor welke toepassing dit water in aanmerking kan komen. Als het water niet voldoet aan de kwaliteitseisen, kan een waterbehandeling de toepassingsmogelijkheden mogelijk vergroten.

Meer info

Hilde Morren
Tel.: 011 74 26 81
E-mail: hilde.morren@lv.vlaanderen.be