Hergebruik van water binnen uw eigen bedrijfsvoering

Op een pluimveebedrijf is bijna alle afvalwater afkomstig van de reiniging van de stallen. Dit water is bevuild met mestresten en hoort thuis in de mestput. Vermorst drinkwater wordt voornamelijk opgenomen door het strooisel of via de mestband afgevoerd.

Bedrijven die over gezuiverd afvalwater beschikken, kunnen dit gebruiken om de stallen proper te spuiten.

Het laatste spoelwater bij de reiniging van de stallen kan hergebruikt worden voor de eerste reiniging.