Ontsmetten van water

Op deze pagina:

In uitvoering van het demonstratieproject Gezond drinkwater van bron tot dier, gesubsidieerd door het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid, werden op (melk)veebedrijven alternatieve waterbronnen bemonsterd. Uit het eindrapport van dit project blijkt dat (melk)veebedrijven voldoende aandacht dienen moeten schenken aan de kwaliteit van het drinkwater. Bleek immers dat het water al aan de bron vaak bacteriologisch verontreinigd is. Daarnaast wordt op alle (melk)veebedrijven een significante stijging van één of meerdere bacteriologische parameters waargenomen met belangrijke overschrijdingen van kritische parameters (met name de enterococcen en totaal kiemgetal). Om de bacteriologische kwaliteit onder controle te krijgen en de stijgende bacteriologische druk (onder meer door de vorming van een biofilm) tegen te gaan, is ontsmetten van het drinkwater raadzaam. Bepaalde producten kunnen ook de biofilm verwijderen.

Doodlopende leidingen, hangende leidingen, te scherpe bochten, leegstand, oplopende temperatuur in de stal en eventueel gebruik van medicatie kunnen de groei van biofilm (vette slijmlaag die aan de binnenzijde van de leiding kleeft) stimuleren. Ontsmetting verlaagt de bacteriologische druk in de leidingen. Bepaalde producten kunnen ook de bestaande biofilm verwijderen (chloordioxide en waterstofperoxide).

Verschillende ontsmettingstechnieken

Er zijn verschillende ontsmettingsmiddelen op de markt, gaande van het (goedkope) bleekwater tot de duurdere commerciële mengsels of toestellen. Alle technieken hebben hun voor- en nadelen. Hieronder vindt u een lijst met een aantal van die producten/technieken en hun (theoretische) voor- en nadelen.

De webtool www.watertool.be, ontwikkeld door inagro, helpt u bij de keuze van de meest geschikte waterbehandeling. Aan de hand van een wateranalyse kunt u kijken welke behandelingstechniek(en) er nodig zijn. U vindt ook meer informatie terug over de verschillende parameters en de technieken.

Aantal ontmettingsproducten/-technieken en hun (theoretische) voor- en nadelen

Eigenschap

Natrium-hypochloriet

Chloor-dioxide

Peroxide

Elektro-chemische
activatie

UV-desinfectie

Ozonisatie

Thermisch ontsmetten

Bacteriedodend

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Restdesinfectie

Ja

Ja

Ja

Ja

Neen

Beperkt

Neen

Biofilm-afbrekend

Neen

Ja

Ja

Ja

Neen

Minimaal

Enkel binnen reactor

Smaakbeïnvloedend

Ja

Neen

Neen

Beperkt

Neen

Neen

Neen

Niet-gewenste bijproducten

Ja

Neen / Ja

Neen

Beperkt
mogelijk

Neen

Beperkt
mogelijk

Neen

Houdbaarheid

Dalende ontsmettings- activiteit

Ter plaatse aan te maken

Dalende ontsmettings-activiteit

Ter plaatse aangemaakt

Levensduur
lamp

Ter plaatse aan te maken

-

Corrosief

Ja

Minder

Neen

Minder

Neen

Ja

Verhoogd corrosierisico door hogere temperatuur

Aandachtspunten bij het ontsmetten van water

De keuze van de zuiverings- en/of ontsmettingstechniek en de dosering van eventuele ontsmettingsproducten hangt af van de infectiedruk in het water. Hoe hoger deze besmettingsdruk in het begin, hoe groter de restdruk nadat er een product werd toegediend. Alle commerciële producten op basis van chemische ontsmetting kunnen er voor zorgen dat de bacteriologische druk in de stal onder controle gehouden wordt mits aangepaste en correcte toepassing en dosering.

Omdat een biofilm in de leidingen heel wat ‘product’ kan consumeren, is het belangrijk dat er bij leegstand voldoende aandacht gaat naar de grondige reiniging van de leidingen.

Knelpunten zoals een doseerpomp die niet goed is ingesteld, de productvoorraad die op is, de redox (verschil reductie tegenover oxidatie) die niet ideaal is, kunnen leiden tot een minder goede ontsmetting. Elk leidingensysteem heeft specifieke concentraties aan producten nodig. Laat de nodige instructies opstellen door de vakman en leef deze ook goed na. Pas dan bent u zeker dat u waar krijgt voor uw geld.

Een goede filtering vooraleer het ontsmettingsmiddel gedoseerd wordt, zorgt ervoor dat er minder hinder is door zwevende deeltjes in het water. Anders kunnen zwevende deeltjes zich in de leidingen afzetten en zo een voedingsbodem vormen voor een biofilm.