Hergebruik van water binnen uw eigen bedrijfsvoering

Op een vleesveebedrijf is een grote hoeveelheid afvalwater afkomstig van de stallen. Dit water is bevuild met mestresten en hoort thuis in de mestput. Vermorst drinkwater wordt voornamelijk opgenomen door het strooisel.

Bedrijven die over gezuiverd afvalwater beschikken, kunnen dit gebruiken om de stallen proper te spuiten.

Meer info

Laurence Hubrecht
Tel.: 09 276 28 44
E-mail: laurence.hubrecht@lv.vlaanderen.be