Percolatie(riet)veld

Een percolatie(riet)veld is te vergelijken met een zandbak met planten (vaak helofyten, zoals rietplanten) er op. Op de bodem van een kuil, waarvan de afmetingen precies berekend zijn, ligt een ondoordringbare folie. Daarover loopt een drainagesysteem. De kuil is opgevuld met een specifiek soort zand waarin de (riet)planten groeien. De helofyten pompen als het ware zuurstof in het systeem langsheen hun wortels. Daardoor worden de micro-organismen voorzien van de nodige zuurstof. Boven het zand ligt het bevloeiingssysteem, afgedekt met een grindlaag (rolgrind of lavastenen).

Het afvalwater wordt eerst opgevangen in een afgesloten put naast het percolatie(riet)veld en elke dag op vaste tijdstippen wordt het afvalwater via een verdeelsysteem over het percolatie(riet)veld gepompt. Het afvalwater sijpelt verticaal door het zand. Telkens er water op het rietveld gebracht wordt en in het zand wegzakt, wordt er capillair lucht aangezogen in het zandbed. De planten pompen extra zuurstof in het systeem langsheen hun wortels.

Op het zand (of een ander geschikt dragermateriaal) en aan de wortels van de rietstengels leven bacteriën die zich voeden met de onzuiverheden van het afvalwater. Voor een goede stikstofverwijdering moet u zorgen voor een afwisselend snelle bevloeiing en indringing van het water in de bodem. Dit is nodig voor een optimale luchtinbreng in het zandpakket.

Het gezuiverde water wordt via het drainagesysteem afgevoerd naar een gracht of een reservoir voor hergebruik.

Een percolatie(riet)veld vergt, afhankelijk van de zuiveringseisen en het type afvalwater, ongeveer 3 m² per IE aan netto-oppervlakte. Voor een percolatieveld gevuld met Biogran in plaats van zand kan, afhankelijk van de zuiveringseisen, het type afvalwater en de gebruikte planten, een benodigde netto-oppervlakte van 1,5 m² per IE volstaan voor bedrijfsafvalwater.

Opbouw van een percolatierietveld
Opbouw van een percolatierietveld
 

Bron: Kenniscentrum Water, provincie Oost-Vlaanderen, 2011

Percolatierietveld
Foto: Percolatierietveld

Hooibeekhoeve, Geel

Voordelen:

 • zeer goede en constante zuiveringsresultaten;
 • onderhoudsvriendelijk;
 • gemakkelijk te exploiteren;
 • lage werkingskosten (laag elektriciteitsverbruik);
 • geen opstartfase;
 • verwijdering van eventuele pathogenen;
 • het gezuiverde water is direct sanitair veilig herbruikbaar;
 • bestand tegen wisselende belasting;
 •  geen slibproductie;
 • het meest autonome zuiveringssysteem op de markt.

Nadelen:

 • relatief grote oppervlakte nodig;
 • iets omslachtiger in aanleg;
 • de aanleg is soms iets duurder;
 • het percolatie(riet)veld kan dichtslibben bij langdurige overbelasting en/of onvoldoende onderhoud van de septische put.

Referentie: brochure Integraal waterbeheer op land- en tuinbouwbedrijven, provincie Oost-Vlaanderen, 2010