Vloeirietveld

Een vloeirietveld is een uitgegraven bekken, afgesloten van de bodem met een folie. Op de folie ligt een laag zand, beplant met riet. Het afvalwater loopt horizontaal bovengronds tussen de rietstengels door.

Een vloeirietveld is minder geschikt als hoofdzuivering. Het wordt meestal gecombineerd met een ander systeem waarbij het dan als buffer en voorzuivering gebruikt wordt.

Voor de buffering en (voor)zuivering van afvalwater vermengd met veel regenwater of run-off van bijvoorbeeld kuilplaten worden vloeirietvelden wel eens gebruikt.

Opbouw van een vloeirietveld
Opbouw van een vloeirietveld

Bron: Kenniscentrum Water, provincie Oost-Vlaanderen, 2011

Voordelen:

 • eenvoudig;
 • weinig controle en onderhoud nodig;
 • lage investeringskost;
 • geen energieverbruik;
 • geen lawaaihinder;
 • hoge levensduur;
 • geen slibproductie.

Nadelen:

 • dalende werking in de winter;
 • neemt relatief veel ruimte in beslag;
 • kans op geurhinder en ongedierte;
 • lager rendement dan een percolatierietveld.

Referentie: brochure Integraal waterbeheer op land- en tuinbouwbedrijven, provincie Oost-Vlaanderen, 2010