Zoekresultaten


Resultaat 1 - 11 van 11
Steun aan investeringen in de agrovoedingssector: oproep 2020 19/10/2020
zuivelfabrieken en kaasmakerijen; 13.100 : bewerken en spinnen van … op basis van de nace-bel-codes in het aanvraagformulier …
Voorlegging vangstcertificaat 10/07/2018
van bevroren vis wordt een 100 % documentaire controle nagestreefd … vak 44 van de aangifte de code ‘c673 vangstcertificaat’ …
Steun aan investeringen in de agrovoedingssector: oproep 2019 30/01/2019
de oproep toegelaten nace-codes of vormt een groep van landbouwers …
Sierteelt 11/01/2021
een van de volgende nace-codes , geregistreerd bij de btw-administratie … plantenvermeerdering; 02.100 bosbouw (teelt van bosboomkwekerijen …
Verzekeraars 03/03/2021
verzamelaanvraag 2021 enkel de code , géén tekst/omschrijving … 2,00 123456789 nateelt 9519 1,00 per combinatie landbouwer/teelttype/teeltcode …
Zuinig omspringen met water en water besparen in de varkenshouderij 02/03/2020
1,0 - 5,0 vleesvarkens tot 100 kg 5,0 - 6,0 dragende zeugen … 30 beren 5,0 – 8,0 bron: code of recommandations for the …
Uiterste indieningsdatum aanvraag voor steun uit COVID-19 Steunfonds voor aardappelen nadert met rasse schreden 17/08/2020
vrije aardappelen. de eerste 100 ton vrije aardappelen komen … percelen met bewaaraardappelen (code 901 - niet vroege aardappelen …
Visserij: aanvullende quotamaatregelen 2020 - aanlandingsplicht demersale visserijen 2020 25/02/2020
mm vierkante mazenpaneel 100 mm t90 kuil 120 mm kuil 100 mm met 160 mm vierkante mazenpaneel … mm vierkante mazenpaneel; 100 mm t90-kuil; 120 mm kuil … minste een maaswijdte van 100 mm kuil gebruiken. deze vereiste …
Visserij: Aanvullende quotamaatregelen en aanlandingsplicht demersale visserij 2021 02/02/2021
mm vierkante mazenpaneel 100 mm t90 kuil 120 mm kuil 100 mm met 160 mm vierkante mazenpaneel … minste een maaswijdte van 100 mm kuil gebruiken. deze vereiste …
Data in de landbouw 07/05/2021
open-source componenten en dat de code van de ontwikkelde algoritmes …
Percelen en kaart 30/03/2021
aanvraag en beheerovereenkomst 100 kg n uit kunstmest. vervolgens, onder …