MITEPREVENT – Gezonde hennen door een totaalaanpak van rode vogelmijt

Samenvatting

De problematiek van de rode vogelmijt (RVM) of 'bloedluis' is erg goed bekend in de leghennensector. Toch zijn er nog steeds veel bedrijven waar de besmetting met RVM te hoog is. Dit heeft een negatieve impact op zowel de gezondheid en het welzijn van de hennen, als op hun productie. De meeste pluimveehouders behandelen minimaal één keer per productieronde tegen RVM. Ze slagen er echter niet in om de RVM-populatie voldoende te beheersen. Het aantal RVM na behandeling is onvoldoende gereduceerd en het effect van de behandeling is kortstondig.

De projectpartners inventariseren de pijnpunten van een aantal leghennenbedrijven. Vervolgens coachen ze hen en hun bedrijfsdierenarts gedurende een volledige productieronde vanuit hun expertise en kennis. De resultaten van deze opvolging worden gebruikt om de leghennensector ervan te overtuigen hoe belangrijk een totaalaanpak van het probleem is. Daarbij primeert preventie op genezing, en is monitoring essentieel. In de leghennenstal van het Proefbedrijf Pluimveehouderij wordt het belang van monitoring gedemonstreerd en hoe belangrijk het is om behandelingen snel toe te passen wanneer een bepaalde drempelwaarde wordt overschreden. Zowel de combinatie van niet-chemische behandelingen, als het toepassen van chemische behandelingen op de RVM worden geëvalueerd.

Duurtijd en partners

Dit project loopt van 1 maart 2019 tot 28 februari 2021 en wordt uitgevoerd door het Proefbedrijf Pluimveehouderij, Dierengezondheidszorg Vlaanderen en ILVO - Pluimveeloket.

Meer info

nathaliesleeckx@provincieantwerpen.be

Delen: