Technische Benchmarking Vleesvarkens aan de hand van gedetailleerde slachtdata

Samenvatting

De projectuitvoerders willen varkenshouders inzage geven in de kwaliteit van hun vleesvarkens en in de werkwijze en criteria die meer en meer slachthuizen hanteren om de kwaliteit te peilen. Daartoe worden beschikbare data, die ieder op zich bijna betekenisloos zijn voor een individuele varkenshouder, verwerkt tot uiterst relevante managementinformatie.

Tot voor enkele jaren beperkte het begrip ‘kwaliteit’ van karkassen zich veelal tot het percentage mager vlees en de conformatie. Zeker voor de conformatie speelt een subjectieve beoordeling aan de slachtlijn nog steeds een grote rol. Door ultrasone metingen (AutoFOM III) te gebruiken, gaan meer en meer slachthuizen nu een index-getal berekenen. Naast de AutoFOM-metingen zijn ook het slachtgewicht en het slachtrendement belangrijk.

De gedetailleerde meetwaarden van de AutoFOM III kunnen vandaag niet opgevraagd worden door de individuele varkenshouder. De Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch Vlees (IVB) biedt enkele organisaties wel de mogelijkheid om de gedetailleerde meetwaarden op te vragen in samenspraak met de varkenshouder. De Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders (VPOV) verwerkt deze data om de informatie van een individuele varkenshouder te benchmarken met die van zijn collega’s. Tot op vandaag is deze benchmarking echter enkel toegankelijk voor VPOV-vennoten. Dit project stelt deze door VPOV ontwikkelde benchmark-tool open voor alle varkenshouders, zodat alle varkenshouders een individueel benchmark-rapport kunnen krijgen. Deze rapporten worden periodiek (vier maal tijdens het project) opgemaakt en verstuurd. In de weken nadien worden op verschillende locaties informatiesessies georganiseerd om de rapporten toe te lichten. Vervolgens worden de deelnemende varkenshouders aangemoedigd om de resultaten te bespreken in ‘data-clubs’. Het is immers pas door de confrontatie met de resultaten van andere varkenshouders dat de kennis wordt getoetst aan de praktijk.

Duurtijd en partners

Dit project loopt van 1 januari 2019 tot 31 december 2020 en wordt uitgevoerd door het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw, de Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders (VPOV) en de Cel Begeleiding Karkasclassificatie (Universiteit Gent).

Meer info

Sander.palmans@pvl-bocholt.be

Delen: