Spuittechniek in de akkerbouw onder de loep

Samenvatting

Gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen zijn verplicht drift te beperken en bovendien willen ze een efficiënte bespuiting. Dat kan door de juiste keuze van spuitdoppen en door een goede spuittechniek toe te passen.

Veldproeven tonen aan dat een goede spuittechniek met driftreducerende doppen (50%, maar ook 75% en 90% driftreductie) resulteert in een effectieve en efficiënte bespuiting. De aanpassing van het watervolume, de spuitdruk en de rijsnelheid zorgen voor een optimalisatie van de bespuiting met driftreducerende doppen. Met watergevoelig papier worden het spuitbeeld en de bedekkingsgraad gevisualiseerd.

Verder staan innovatieve spuittechnieken over driftreductie en/of om efficiënter en meer plaatsspecifiek te behandelen op het programma, zoals onderbladbespuitingen ter bestrijding van gierstgrassen en knolcyperus in de maïs.

De kennis rond spuittechniek wordt verspreid naar een zo breed mogelijk publiek. Het doel is alle akkerbouwers te overtuigen van het nut en de efficiënte werking van driftreducerende doppen, en ze te stimuleren de bespuitingen zo effectief mogelijk uit te voeren met zo weinig mogelijk milieubelasting. Dit gebeurt via volgende voorlichtingsactiviteiten:

  • de organisatie van een proefveldbezoek op elke veldproef in 2019;
  • de aanleg van een demoplatform, waarop driftreductie en spuittechniek centraal staan, in elke provincie in 2020. Ook bufferzones, de 1m teeltvrije zone en het vermijden van puntvervuiling komen op het demoplatform aan bod;
  • de toelichting van de resultaten van de proeven op voorlichtingsvergaderingen;
  • publicatie in de vakpers;
  • een filmpje met getuigenissen van vooruitstrevende akkerbouwers op het vlak van spuittechniek.

Duurtijd en partners

Dit project loopt van 1 maart 2019 tot 28 februari 2021 en wordt uitgevoerd door Inagro, het Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet (KBIVB), het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt, Proefhoeve Bottelare HoGent-UGent en Hooibeekhoeve.

Meer info

Ellen.pauwelyn@inagro.be

Delen: