Innovatieve spuittechnieken in de groenteteelt: driftreductie en precisiebespuitingen

Samenvatting

Het correct gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is een belangrijk onderdeel van geïntegreerde gewasbescherming (IPM). Innovatieve spuittechnieken die efficiënter spuiten mogelijk maken bestaan enerzijds op het vlak van driftreductie en anderzijds op het vlak van precisiebespuitingen. Met dit project maken landbouwers kennis met deze innovatieve spuittechnieken door demonstratiemomenten bij de praktijkcentra. Hierbij wordt er een effectiviteitsonderzoek uitgevoerd en wordt de rendabiliteit onderzocht. Deze kennis wordt samen met de ervaringen van de landbouwers gedeeld tijdens infosessies op het bedrijf. Verder worden enkele spuitcafés georganiseerd om praktijkervaringen en praktijkkennis uit te wisselen en deze spuittechnieken zowel op korte als op langere termijn ingang te doen vinden.

Duurtijd en partners

Dit project loopt van 1 april 2019 tot 31 maart 2021 en wordt uitgevoerd door de Nationale Proeftuin voor Witloof, het Proefstation voor de Groenteteelt, het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen en Inagro.

Meer info

Jonas.dewin@vlaamsbrabant.be

Delen: