Witloof en IPM 2.0

Samenvatting

De witloofteelt heeft te maken met enkele belangrijke bodempathogenen die na de rooi met de wortels mee het bedrijf binnenkomen. Bijgevolg zijn er na de rooi twee belangrijke behandelingsmomenten in de schuur: de wortelbehandeling voor inschuren (na rooi, voor bewaring) en de kraagbehandeling bij het intafelen (na bewaring, voor forcerie). Deze behandelingen zijn vrij uniek in de landbouw en daardoor wordt er vaak aan voorbijgegaan bij onderzoeks- en sensibilisatieprojecten. Toch is er meer aandacht voor deze behandeling nodig met het oog op efficiëntie en duurzaamheid. Dit project stimuleert de goede agrarische praktijk (GAP) van de spuitbehandelingen en bewaring na rooi binnen het kader van de geïntegreerde teelt. Het zal een trigger zijn om het gedrag van de witlooftelers duurzaam en voor lange tijd aan te passen.

Verschillende activiteiten staan op het programma:

  • via een demonstratieplatform ‘infectierisico’ worden de verschillende PREVENTIE-maatregelen gevisualiseerd aan de telers. De kennis van preventieve maatregelen voor perceelskeuze, bemesting, teelttechniek en rassenkeuze wordt opgefrist. In een inspiratiecafé over bewaring wordt onder andere de toegevoegde waarde van ozonbehandeling via praktijktesten geëvalueerd;
  • om telers te ondersteunen bij de tijdige DETECTIE van infecties in witloof, wordt beeldmateriaal verzameld over de verschillende stadia van de belangrijkste ziekten in de verschillende teeltfasen. De praktijkcentra stellen met het beeldmateriaal een veldgids samen als uitbreiding van de brochure ‘Witloof en IPM’;
  • een juiste BEHANDELING is essentieel om een goed resultaat te verkrijgen. Samen met ILVO monitoren en evalueren de praktijkcentra de huidige behandelingsinstallaties en -praktijken op tien à twintig witloofbedrijven. Op basis van de resultaten worden een demonstratieprogramma en -materiaal ontwikkeld om telers te sensibiliseren bij het juist afstellen en onderhouden van de spuitmachines en het correct gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Duurtijd en partners

Dit project loopt van 1 februari 2019 tot 31 januari 2021 en wordt uitgevoerd door de Nationale Proeftuin voor Witloof, Inagro en ILVO.

Meer info

Jonas.dewin@vlaamsbrabant.be

Delen: