Monitoren en optimaliseren van het klimaat in varkensstallen

Samenvatting

Een slecht stalklimaat kan verschillende gezondheidsproblemen en verminderde prestaties bij varkens veroorzaken. Er is nog onvoldoende bewustzijn over het effect van een suboptimaal stalklimaat en daardoor wordt nog te vaak antibiotica gebruikt voor problemen die te wijten zijn aan het stalklimaat. Om het antibioticagebruik verder te doen dalen, moet het belang van preventieve maatregelen, waaronder ook het optimaliseren van het stalklimaat, gedemonstreerd worden en meer onder de aandacht komen. Met de demonstraties in het project wordt de veehouder bewust gemaakt van het effect van het stalklimaat op de diergezondheid, de dierprestaties en het antibioticagebruik. Zo wordt vermeden dat varkenshouders antibiotica onnodig gaan gebruiken, bijvoorbeeld om klimaatgerelateerde problemen te verhelpen. Het doel is een methode te introduceren om op eenvoudige wijze het stalklimaat te monitoren en te optimaliseren. De focus van het project ligt op regel- en meettechnische aanpassingen.

Er is nood aan informatie die makkelijk te consulteren en praktisch bruikbaar is. De al beschikbare info wordt aangevuld en (opnieuw) bekend gemaakt bij de varkenshouders. Aandacht gaat naar het praktische aspect waarmee de varkenshouder direct aan de slag kan.

Om het effect van een geoptimaliseerd stalklimaat te demonstreren, worden op tien praktijkbedrijven met problemen, die te wijten zijn aan het stalklimaat, de temperatuur, de relatieve vochtigheid, de C02-concentratie en het ventilatiepatroon gemonitord. Ook diergezondheidsparameters, dierprestaties en het antibioticagebruik worden opgevolgd. Dit zowel voordat remediƫrende maatregelen voor het stalklimaat worden genomen als erna. Extra aandacht wordt besteed aan C02-meting om aan te tonen dat de ventilatie niet optimaal is. Er wordt gezocht naar bestaande/beschikbare methoden die praktisch bruikbaar zijn, zodat de varkenshouder zelf kan meten en het ventilatiedebiet kan optimaliseren. De informatie die verzameld wordt tijdens de uitvoering van dit project wordt gebruikt in de communicatie naar de sector. Het belang van het stalklimaat zal via verschillende kanalen uitgebreid gecommuniceerd worden. Daarbij zullen veehouders ook praktische tips en eenvoudige tools krijgen die ze kunnen gebruiken om het stalklimaat te optimaliseren.

Duurtijd en partners

Dit project loopt van 1 april 2019 tot 31 maart 2021 en wordt uitgevoerd door Dierengezondheidszorg Vlaanderen, de Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Gent, Inagro en ILVO.

Meer info

Tamara.vandersmissen@dgz.be

Delen: