Thema 2 - Goede veehouderijpraktijken in functie van preventieve gezondheidszorg

De laatste jaren worden de dierlijke sectoren geconfronteerd met uitbraken van dierziekten die verregaande negatieve gevolgen hebben voor de dieren zelf, de bedrijfsvoering en het bedrijfsresultaat, maar ook leiden tot handelsrestricties en een verstoorde marktwerking. Enkele actuele voorbeelden zijn Afrikaanse Varkenspest, vogelgriep en blauwtong. Preventieve gezondheidszorg speelt hierbij een belangrijke rol en omvat het geheel van maatregelen die ervoor zorgen dat dieren minder kans hebben om ziek te worden. Het vermijden van de insleep van ziekten en het beperken van de verdere verspreiding van ziekten binnen een bedrijf en tussen bedrijven door aandacht voor bioveiligheid en een doordacht vaccinatiemanagement zijn hierbij cruciaal. Het vaccinatiemanagement speelt ook een belangrijke rol in het vermijden van handelsbeperkingen voor bedrijven die erin slagen om vrij te blijven van bepaalde ziekte-uitbraken. Daarnaast moet er ook voldoende aandacht zijn voor goede veehouderijpraktijken waardoor dieren zich optimaal kunnen verdedigen tegen ziektekiemen. Dit kan onder andere door het verstrekken van goed drinkwater, een gunstig stalklimaat, het beperken van stressfactoren en het vroegtijdig detecteren van gezondheidsproblemen.

De projecten demonstreren manieren van bedrijfsvoering die, door middel van een geïntegreerde aanpak, gezondheidsproblemen kunnen voorkomen of tijdig detecteren om zo uitbraken van dierziekten en de bijhorende negatieve gevolgen voor de dieren, de bedrijven en de handel te vermijden.

Delen: