Thema 3 - Dierenwelzijn: beperking van niet-routinematig toegelaten ingrepen

Dit thema gaat over de demonstratie van maatregelen ten behoeve van het welzijn en de integriteit van dieren. In de huidige veehouderijsystemen zijn een aantal ingrepen op gewervelde dieren toegelaten waarbij lichaamsdelen verwijderd of beschadigd worden. Deze toelating geldt enkel wanneer de aanleiding voor de ingreep (uierbeschadigingen, letsels aan biggen, staartbijten en kannibalisme) niet door een wijziging in de bedrijfsvoering voorkomen of verholpen kan worden en wanneer deze ingreep niet routinematig gebeurd. Ingrepen die onder deze omstandigheden toegelaten zijn, staan beschreven in het KB van 17 mei 2001 en zijn: het knippen van de tanden en amputatie van de staart bij varkens en het wegnemen van minder dan een derde van de bek bij pluimvee. 

Binnen de huidige economische context is het geen eenvoudige opdracht om dieren te houden zonder deze maatregelen routinematig toe te passen. Demonstratieprojecten binnen dit thema demonstreren veehouderijpraktijken waarbij niet-routinematig toegelaten ingrepen op een economisch haalbare wijze vermeden worden. Hiertoe kan, indien beschikbaar, gebruik worden gemaakt van de door de EU aanbevolen praktijken als leidraad, zoals voor amputatie van de staart bij varkens (externe website).

Delen: