Thema 4 - Mechanische onkruidbestrijding – alternatieven voor huidige chemische onkruidbestrijding

Onkruidbestrijding in teelten kan op verschillende manieren gebeuren. De vandaag meest gebruikte techniek die wordt toegepast is chemische onkruidbestrijding met gewasbeschermingsmiddelen (herbiciden). Een aantal belangrijke chemische moleculen werden of worden de komende jaren aan een herevaluatie onderworpen, waardoor de toekomst van een aantal belangrijke actieve stoffen onder druk komt te staan. Daarnaast zijn in een aantal streken onkruiden opgedoken die resistent zijn tegen chemische bestrijdingsmiddelen. Monocultuur en steeds dezelfde chemische groep van bestrijdingsmiddelen toepassen, bevorderen resistentie.

Gehele of gedeeltelijke mechanische onkruidbestrijding is een alternatief. Ook een bandbespuiting met toepassing van een schoffelmachine tussen de rij behoort tot de mogelijkheden. Deze machines hebben heel wat belangstelling gewonnen, onder andere door innoverende technologische evoluties (camerabesturing, GPS-techniek, werkbreedte, robots,…), waardoor ze heel wat efficiënter zijn geworden.

Bedoeling van de projecten is om praktijkrijpe technieken te demonstreren en landbouwers te overtuigen van de mogelijkheden van gedeeltelijke of gehele mechanische onkruidbestrijding.

Delen: