IPM in de sierteelt: Future Proof

Samenvatting

De sierteelt heeft dringend nood aan een duurzamer teeltimago. De Integrated Pest Management-principes (IPM) die al sinds 2014 moeten worden toegepast zijn min of meer gekend, maar nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen in de sector vereisen een aangepaste aanpak. De kennis van de nieuwe teelttechnieken is versnipperd over de diverse subsectoren van de sierteelt. Dit is de hoofdoorzaak van de beperkte implementatie ervan. Een vlotte toepassing van de al vergaarde kennis in een subsector wordt hierdoor vaak belemmerd in een andere subsector (bv. bladluisbeheersing met nuttigen in binnenteelt versus buitenteelt). Ook de onduidelijkheid van  het economische plaatje van de nieuwe strategieën zet bij veel telers een rem  op de toepassing ervan.

Deze implementatiedrempels zullen in dit project aangepakt worden door de innovatieve IPM-strategieën, die de jongste jaren ontwikkeld zijn op het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) en het Onderzoekscentrum AgroFoodNature HOGENT, te bundelen, te valideren en te demonstreren aan de hele sierteeltsector.

Naast demodagen voor de telers op verschillende sierteeltbedrijven worden er workshops georganiseerd waarin duurzame gewasbeschermingspraktijken op een praktische wijze worden toegelicht aan een breder publiek. Er zullen ook cursussen gegeven worden om de belangrijkste ziekten, plagen, nuttigen en onkruiden te herkennen. Deze demodagen, cursussen en workshops komen in aanmerking als opleiding voor de fytolicentie. Ten slotte wordt een webtool ontwikkeld waarmee telers zelf kunnen nagaan welke IPM-maatregelen geschikt zijn voor hun bedrijf/teelt en wat de financiële impact ervan zal zijn op hun bedrijfstype.

Duurtijd en uitvoerders

Dit project loopt van 1 januari 2021 tot 31 december 2022.

De uitvoerders zijn: het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) vzw en het Onderzoekscentrum AgroFoodNature HOGENT

Meer info

Joachim.audenaert@pcsierteelt.be

Delen: