Thema 2 Alternatieve (eiwit)teelten / voederrantsoenen in functie van hogere eiwitautonomie

Dit thema is tweeledig. Projecten focussen op:

  • de teelt van eiwithoudende gewassen voor humane consumptie,
  • of op de teelt voor dierlijke consumptie en op de toepassing ervan in een voederrantsoen.

Wanneer het gaat om de teelt van eiwithoudende gewassen als veevoeder moet het project ook duidelijk als doelstelling hebben om het toepassen van rantsoenen waarbij lokaal geteeld eiwit ge├»mporteerde soja vervangt, te demonstreren. Samenwerkingsverbanden tussen akkerbouwers en veehouders kunnen daar deel van uitmaken. Eiwit is een uiterst belangrijk nutri├źnt in dierenvoeding. Ondanks de ruime toepassing van gras als belangrijkste eiwithoudend gewas wordt nog zeer veel eiwit aangevoerd in de vorm van overzeese sojaproducten.

Demonstraties omvatten dus ook de hoogwaardige toepassing in evenwichtige rantsoenen die economisch en praktisch toepasbaar zijn.

Delen: