Andere sectoren

Op deze pagina kan u informatie terugvinden over de prijzen van de belangrijkste producten, alsook relevante marktinformatie (productiecijfers, handel, slachtgegevens,...). Onderaan vindt u ook een link naar de marktinformatie die de Europese Commissie op haar website publiceert met betrekking tot deze sector

Wijnsector en gedistilleerde dranken

Verslagen beheerscomité wijn en gedistilleerde dranken
Een beheerscomité en expertenwerkgroep ondersteunt de Europese Commissie bij de uitvoerende taken die de Raad haar in overeenstemming met het Verdrag toevertrouwt. Een beheerscomité is vooral actief op het vlak van prijzen, markten en/of praktische uitvoeringsbepalingen.

EU Wine statistics and data (externe website, nieuw venster)
De Europese Commissie stelt een tool ter beschikking waarop belanghebbenden allerlei nuttige informatie kunnen terugvinden met betrekking tot de wijnsector. Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd.

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met de betrokken sectorcoördinator:

Timo Delveaux, Sectorexpert
Koning Albert II-laan 15, bus 360 - 1210 Brussel
Tel. 02 214 48 48
E-mail: info@lv.vlaanderen.be

Tabak, hop, vlas en hennep

Vlas

Verslagen beheerscomité tabak, hop, vlas en hennep

Een beheerscomité en expertenwerkgroep ondersteunt de Europese Commissie bij de uitvoerende taken die de Raad haar in overeenstemming met het Verdrag toevertrouwt. Een beheerscomité is vooral actief op het vlak van prijzen, markten en/of praktische uitvoeringsbepalingen.EU statistieken tabak (externe website, nieuw venster)

EU statistieken hop (externe website, nieuw venster)

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met de betrokken sectorcoördinator:

Timo Delveaux, Sectorexpert
Koning Albert II-laan 15, bus 360 - 1210 Brussel
Tel. 02 214 48 48
E-mail: info@lv.vlaanderen.be

Planten en bloemen

EU statistieken planten en bloemen (externe website, nieuw venster)

Zaden

DG Agri (externe website, nieuw venster)

Olijven en olijfolie

EU statistieken olijven en olijfolie (externe website, nieuw venster)

Katoen  

DG AGRI (externe website, nieuw venster)

Disclaimer marktinformatie

De informatie weergegeven op deze website, evenals de documenten die ter beschikking worden gesteld, zijn van louter informatieve en indicatieve aard. De interne verslagen van de beheercomités en de expertenwerkgroepen vervangen de officiële verslagen van de Europese instellingen niet en worden louter ter info meegedeeld. Er kunnen dan ook geen rechten uit worden afgeleid.

Zowel voor het raadplegen van de informatie en de verslagen op deze website, als voor het raadplegen van de officiële verslagen op de website van de Europese Commissie, wordt geacht dat er kennis is genomen van de voorwaarden opgenomen in de algemene disclaimer en dat deze zonder enig voorbehoud werden aanvaard.

Delen: