Voetzoollaesies bij vleeskuikens (2018)

Voetzoollaesies of voetzoolletsels (voetzooldermatitis) zijn aantastingen van de voetzool van een vleeskuiken. Het is een vorm van contactdermatitis (contacteczeem). Een milde vorm bestaat uit verkleuringen en/of eeltvorming. Bij een ernstige vorm is er een diepe aantasting, met onderhuidse ontstekingen en een korst. Soms is de zool volledig gezwollen.

Ernstige laesies zijn pijnlijk en tasten het welzijn van de vleeskuikens ernstig aan, niet alleen als gevolg van de pijn, maar ook door de moeilijkheid om gewenst gedrag te vertonen. Deze kuikens zijn bijvoorbeeld minder mobiel en de kans is dan ook groot dat ze minder eten en drinken. Bovendien zijn de letsels toegangspoorten voor bacteriën, met secundaire besmettingen, verlaagde productkwaliteit of afkeuringen tot gevolg. Tomen met veel voetzoolletsels doen het minder goed op vlak van groei, technische en economische prestaties.

Deze bondige brochure geeft een overzicht van de symptomen, de oorzaken en risicofactoren, en de mogelijke preventieve of remediërende maatregelen tegen voetzoollaesies.

Deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen.

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij 

Delen: