Landbouwcijfers

Raadpleeg de website Landbouwcijfers www.vlaanderen.be/landbouwcijfers voor meer indicatoren, data en publicaties over de Vlaamse landbouw en visserij.

Bent u op zoek naar cijfers over de Vlaamse landbouw of visserij? Stel uw vraag over landbouwcijfers

Foto akker met hooibalen

Sectoroverzichten

De sectoroverzichten geven een handig overzicht in cijfers van de huidige situatie en de recentste evoluties van de Vlaamse primaire sector.

Nuttige links:

Bedrijfseconomische resultaten

De tabellen geven een overzicht van opbrengsten, kosten en marges in een groot aantal sectoren van de Vlaamse land- en tuinbouw (varkens, rundvee, pluimvee, fruit en groenten in openlucht, akkerbouw- en voedergewassen). De resultaten zijn afkomstig van circa 600 land- en tuinbouwbedrijven die deel uitmaken van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN).

Raadpleeg de Be­drijfs­eco­no­mi­sche re­sul­ta­ten bedrijfstakken op de website Landbouwcijfers

Landbouwbeleid in Vlaanderen

Delen: