Het ontwerp van melkveestallen (vertaling 2017)

In 2014 heeft de werkgroep huisvesting van runderen van de Internationale Commissie voor Landbouwtechniek (CIGR) hun aanbevelingen in verband met het ontwerp van melkveestallen geactualiseerd.

De eerdere versie werd in 2001 vertaald naar het Nederlands en gratis ter beschikking gesteld. Intussen is ook de nieuwste uitgave door Suzy Van Gansbeke en Tom Van den Bogaert vertaald. Deze versie is alleen digitaal beschikbaar.

In deze brochure wordt, naast de grondbeginselen (lichaamsmaten van koeien, overwegingen op het vlak van dierenwelzijn, omgevingsvereisten), vooral aandacht besteed aan de verschillende aspecten van het stalontwerp: staltypes, voedervoorzieningen, drinkwatervoorzieningen, bevloering, stal lay-out, melkinfrastructuur en ventilatie. Ook het aspect duurzame melkveehouderij komt aan bod. Specifiek voor de CIGR-aanbevelingen is dat alle stalafmetingen zijn uitgedrukt in functie van de lichaamsmaten van de dieren. De brochure bevat veel tekeningen die de tekst illustreren.

Deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen.

Delen: