Recirculatie van water in de glastuinbouw

Winst voor u en het milieu

Brochure voor de sier-, groente- en aardbeienteler

Brochure: 'Recirculatie van water in de glastuinbouw - Winst voor u en het milieu' (PDF-document, 47 pagina's)

Water is een kostbaar goed dat in de toekomst nog schaarser zal worden. Het duurzaam en efficiënt omspringen met water is één van de uitdagingen van de moderne tuinbouw. Hergebruik van drainwater in de glastuinbouw past volledig in dit concept. Naast winst voor het milieu betekent recirculatie van water bovendien economische winst voor de tuinder, die er meestal water en meststoffen door bespaart.

De brochure 'Recirculatie van water in de glastuinbouw - Winst voor u en het milieu' wil een helpende hand zijn bij het installeren en gebruiken van een recirculatiesysteem. De brochure is gegroeid uit de ervaringen van de uitvoerders van de ALT-demonstratieprojecten rond hergebruik en zuivering van water in de tuinbouw. Door het uitvoeren van proeven en het opvolgen en vergelijken van diverse praktijkbedrijven kregen zij een klare en kritische kijk op dit thema. De bundeling van hun ervaringen maakt van deze brochure een niet te versmaden bron van informatie voor iedere tuinder die erover denkt op zijn bedrijf het drainwater te recirculeren of die al aan recirculatie doet.

De brochure bevat algemene informatie die bruikbaar is voor zowel de sier- en groenteteler als de aardbeienteler. In een eerste hoofdstuk wordt gedetailleerd en bevattelijk weergegeven hoe water kan hergebruikt worden: waterkwaliteit, recirculatiesystemen, ontsmettingssystemen, restdrain. In een ander hoofdstuk wordt ingegaan op vergunningen voor en heffingen op winning van regen-, grond- en oppervlaktewater, op de heffing op waterverontreiniging en over de voorwaarden voor het lozen van afvalwater. Een hoofdstuk gaat specifiek in op de verschillende sectoren en deelsectoren. Voor de sierteelt komen snijbloemen, azalea en potplanten aan bod, voor de groenteteelt vruchtgroenten en in het kort bladgewassen en kruiden, en voor de fruitteelt aardbeien.

Meer informatie

Delen: