Beschikbaarheid oppervlaktewater

Waarvoor wordt oppervlaktewater in Vlaanderen ingezet en is er voor de toekomst voldoende oppervlaktewater beschikbaar?

De beschikbare hoeveelheid oppervlaktewater is zeer belangrijk voor de scheepvaart. Daarnaast wordt het oppervlaktewater intensief gebruikt als koelwater, maar ook voor de productie van drinkwater, voor irrigatiedoeleinden, voor productieprocessen …

Door vaker voorkomende droogteperiodes tijdens de zomer en de toename van de verdamping op zulke momenten, zal de kans op laagwaterproblemen toenemen. Tekorten aan drinkwater, onvoldoende diepgang voor de scheepvaart en verminderde waterkwaliteit zullen het gevolg zijn (bron: Strategische visie watervoorziening en watergebruik – CIW - 2009).

Delen: