Wateraudit

Op deze pagina:

Wat is een wateraudit?

Een wateraudit is een instrument waarmee u de huidige waterstromen en de nodige waterbehoefte op uw bedrijf in kaart brengt. Er wordt gekeken naar mogelijke waterbesparingsmaatregelen en ook in hoeverre de grondwaterwinning of de drinkwaterfactuur, zowel technisch als economisch, kan worden afgebouwd en vervangen door andere waterbronnen.

Kort samengevat is een wateraudit dus een kritische kijk op alle toepassingen van water op uw bedrijf.

In een eerste fase zijn vaak besparingen aan te duiden die niet echt nieuwe investeringen vereisen (overmatig kuiswater, lekkende drinkbakken, slecht afgestelde regelingen ...).

Een verdere analyse maakt duidelijk welke maatregelen nodig zijn voor de recuperatie van water of om een lagere waterkwaliteit te gebruiken voor een bepaalde toepassing.

Tijdens een wateraudit worden onder meer volgende vragen onderzocht:

  • Kunnen andere waterstromen zoals regenwater of recuperatiewater gebruikt worden voor bepaalde toepassingen en welke investeringen staan daar tegenover?
  • Is het zinvol en betaalbaar om regenwater te gebruiken in de voorziene nieuwbouw en voor welke toepassing?
  • Wat met regenwater in een bestaand gebouw?
  • Waar, hoe en hoeveel opslagcapaciteit voorzien?
  • Welke zuiveringstrappen vereist mijn (afval)water vooraleer het zonder gevaar opnieuw mag worden gebruikt?
  • Hoe hoog ligt een dergelijke investering en wat zijn de werkingskosten?

De financiële haalbaarheid is hierbij een belangrijk criterium.

Wanneer kan een wateraudit ingezet worden?

Een wateraudit kunt u inzetten om een beeld te krijgen van de mogelijkheden voor een duurzaam watergebruik op uw bedrijf en van de maatregelen die interessant en/of haalbaar zijn voor uw bedrijf.

Een wateraudit is geen eenmalige actie, maar helpt de basis leggen voor de ontwikkeling van een langetermijnvisie voor de inschakeling van waterbesparingsmaatregelen en alternatieve waterbronnen op uw bedrijf.

Bij een nieuwbouw of verbouwing wordt er best tijdens de planningsfase aandacht besteed aan maatregelen voor duurzaam watergebruik. Een latere inpassing leidt onvermijdelijk tot een meerkost.

Een wateraudit kan ook een meerwaarde bieden als u een milieuvergunning moet aanvragen. Op korte termijn moeten heel wat bedrijven hun milieuvergunning laten vernieuwen. De voorbije jaren werden veel landbouwers in bepaalde regio’s al geconfronteerd met problemen bij de vernieuwing van de vergunning voor het winnen van diep grondwater. De vergunningen worden vaak beperkt in volume (m³/jaar) en dit met onmiddellijke ingang en/of een vergunning beperkt in de tijd.

Een wateraudit moet toelaten om op een realistische manier te bepalen in hoeverre de grondwaterwinning kan worden afgebouwd en binnen welke termijn dit kan gebeuren, rekening houdend met de haalbare (technisch en economisch) waterbesparingsmaatregelen en omschakelingsmogelijkheden.

Wat kan ik met een wateraudit bereiken?

Met een wateraudit krijgt u een beeld van de omschakelingsmogelijkheden van grondwater naar andere waterbronnen. Op deze manier wordt zowel voor u als in het kader van een vergunningsaanvraag duidelijk aangegeven welk volume grondwater in de toekomst nodig zal zijn voor uw bedrijf en binnen welke termijn een (gedeeltelijke) omschakeling mogelijk is en kan gerealiseerd worden.

Na de uitvoering van een wateraudit op uw bedrijf overweegt u welke waterbesparingsmogelijkheden en alternatieve waterbronnen u inzet. Door uw watergebruik te beperken bespaart u kosten via een lagere gebruiksfactuur en via de saneringsbijdragen voor water. U bespaart ook op het gebruik van diep grondwater want diep grondwater wordt enkel ingezet voor hoogwaardige toepassingen.

Waar kan ik meer informatie inwinnen voor de uitvoering van een wateraudit op mijn bedrijf?

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

inagro vzw, Kenniscentrum Water

Ieperseweg 87

8800 Rumbeke-Beitem

Tel.: 051 27 33 88

E-mail: dominique.huits@inagro.be

Website: www.inagro.be  

Waterportaal (Oost-Vlaanderen)

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

Tel.: 09 381 86 86

Fax: 09 381 86 99

E-mail: info@waterportaal.be

Website: www.waterportaal.be

Innovatiesteunpunt voor landbouw en platteland

Diestsevest 40

3000 Leuven

Tel.: 016 28 60 13

Fax: /

E-mail: gemma.willems@innovatiesteunpunt.be

Proefcentrum voor sierteelt (PCS)

Schaessestraat 18

9070 Destelbergen

Tel.: 09 353 94 94

Fax: 09 353 94 95

E-mail: marijke.dierickx@pcsierteelt.be

Website: www.pcsierteelt.be

Proefcentrum fruitteelt (pcfruit) vzw

Fruittuinweg 1

3800 Sint-Truiden (Kerkom)

Tel.: 011 69 70 80

Fax: 011 69 71 10

E-mail: info@pcfruit.be

Website: www.pcfruit.be

Delen: