Hergebruik van water in uw eigen bedrijf

Hoe begin ik eraan?

Om het water dat gebruikt werd voor de hoofd- of naspoeling van de melkinstallatie te kunnen hergebruiken, moet een extra automatische driewegklep geïnstalleerd worden op de afvoerleiding van de spoelautomaat. Hierdoor kan het hoofd- en naspoelwater gescheiden worden van het voorspoelwater en opgevangen worden in een opvangvat.

Zo wordt het mogelijk om bepaalde spoelwaters afkomstig van de reiniging van de melkinstallatie te hergebruiken om de melkstal en eventueel het melkhuisje te reinigen. We denken hier dan specifiek aan het hoofd- en naspoelwater afkomstig van de reiniging van de melkmachine en eventueel van de melktank.

Foto van een opvangvat voor het opvangen van het hoofdspoelwater van de melkinstallatie:

Foto van een opvangvat voor het opvangen van het hoofdspoelwater van de melkinstallatie 

(Bron: POVLT)

Water van de voorkoeler

Melk is een bederfbaar product en dus moet die het liefst zo snel mogelijk (binnen 3u) gekoeld worden tot een temperatuur van 2 à 4 °C. De koeling vraagt heel wat energie en ook met energie moet duurzaam omgesprongen worden.

Daarom wordt er vaak, zeker bij nieuwe melkinstallaties, gebruik gemaakt van een voorkoeler. Een voorkoeler is eigenlijk een eenvoudige warmtewisselaar. De platenkoeler en de buizenkoeler zijn courant in gebruik. In de platen- of buizenwarmtewisselaar stroomt water in de tegengestelde richting van de melk. Daardoor kan de temperatuur van de melk (37°C) al naar 20°C teruggebracht worden.

Het opgewarmde water uit de voorkoeler wordt meestal tijdelijk opgeslagen in een vat en is daarna beschikbaar als drinkwater voor het vee. De koeien drinken dit licht lauwe water erg graag, zeker in de winter. Op die manier wordt het water van de voorkoeler nuttig hergebruikt.

Meer info

Delen: