Alternatieve waterbronnen

Waar moet ik op letten als ik alternatieve waterbronnen gebruik?

Aangezien leidingwater vrij duur is en het steeds moeilijker wordt om een vergunning te krijgen voor het oppompen van grondwater, gaan melkveehouders op zoek naar alternatieve waterbronnen.

Hemelwater (opgeslagen in een gesloten opvang of een open put) en oppervlaktewater kunnen mogelijk in aanmerking komen. Dit kan dan gebruikt worden voor verschillende toepassingen:

  • reinigen van machines;
  • reinigen van de melkstal en eventueel de melkinstallatie;
  • het drinken voor de rundveestapel.

Let wel: regenwater opgevangen in een open put wordt door de wetgever als een grondwaterwinning beschouwd. Hiervoor heeft u een vergunning nodig en het opgepompte debiet moet door een teller gemeten worden. Bij de wateraangifte aan de Vlaamse Milieumaatschappij mag evenwel 800 l/m² verharding die afstroomt naar de open put afgetrokken worden van de getelde hoeveelheid. Op die manier hoeft u dan ook geen grondwaterheffing te betalen op het gedeelte regenwater dat opgevangen wordt in de open put.

De kwaliteit van het gebruikte water moet voldoen aan de normen (lastenboeken), in het bijzonder aan de IKM-normen (Integrale Kwaliteitszorg Melk).

Deze waterbronnen worden vaak gekenmerkt door een verhoogde bacteriologische belasting, zeker in de zomer. Water van slechte kwaliteit kan aanleiding geven tot sluimerende problemen die niet altijd even gemakkelijk op te sporen zijn. Dit water gebruiken als drinkwater voor het vee kan alleen als de opvang en het gebruik onder gecontroleerde omstandigheden gebeurt. In de praktijk komt dit neer op het ontsmetten van het water.

Als u start met water dat al aanwezig is in een open put of dat gepompt is uit oppervlaktewater, doet u er goed aan om in eerste instantie de zwevende delen uit het water te verwijderen. Hiervoor kunt u onder meer een multimediafilter gebruiken (bv. snelle zandfilter of beadfilter).

Meer info

Delen: