Efford-zandbedden

Een zandbed bestaat uit een bak met waterondoordringbare landbouwfolie. Deze bak kan ofwel boven de grond, maar ook gedeeltelijk of geheel onder het maaiveld aangelegd worden. Op de folie komen er, afhankelijk van de breedte van het bed, om de 1,75 à 2 meter drainagebuizen te liggen (diameter 5 of 6 cm, liefst omgeven door kokosvezel of kunststof). De drainagebuizen worden op de vooraf volledig horizontaal genivelleerde bodem in een geul gelegd, zodanig dat de helft van de buis onder het niveau van de plastiekfolie komt. Op de folie en de buizen wordt een laag zand aangebracht. Op de zandlaag wordt een antiworteldoek gelegd. De dikte van de zandlaag kan volgens de uitvoering variëren, maar een minimale laag van 5 à 7,5 cm is raadzaam.

Een goede samenstelling zou volgende afmetingen moeten bezitten:

  • 10% met een korrelgrootte kleiner dan 0,2 mm;
  • 50% met een korrelgrootte tussen 0,2 en 0,5 mm;
  • 40% met een korrelgrootte groter dan 0,5 mm.

De drainagebuizen worden vervolgens aangesloten op een waterreservoir voorzien van een vlottersysteem. Via dit systeem wordt het niveau van het waterpeil in het zandbed geregeld.

Voordelen:

  • Het Efford-zandbeddensysteem geeft een goede waterverdeling. De vochtvoorziening van de potten is erg goed.
  • Doordat van onder water gegeven wordt, is er minder kans op schimmelziekten op het blad en mosvorming op de potten.

Nadeel:

  • Grote potmaten functioneren niet op het zandbed. De capillaire opstijging van het water is hierbij onvoldoende.

Aandachtspunt:

  • Bij de aanleg is het zeer belangrijk dat het zand gelijkmatig aangedrukt wordt. Vooral de fractiegrootte is bepalend.
Delen: