Staande sproeiers

Staande sproeiers, zoals veerbelaste sproeiers en vleugelsproeiers vormen een volledig of gedeeltelijk cirkelvormig sproeibeeld. De waterverdeling is optimaal als de sproeiers in driehoeksverband worden geplaatst. Langs de randen van percelen zijn sectorsproeiers aanbevolen om lozing op het oppervlaktewater te voorkomen. Zorg er wel voor dat de watergift per oppervlakte-eenheid van de sectorsproeier ongeveer even groot is als van de rondgaande sproeier.

Het bereik van de sproeiers is instelbaar door de waterdruk of de opening van de sproeimond te veranderen. De opening van de sproeimond moet aangepast zijn aan de afstand tussen de sproeiers. De onderlinge afstand is afhankelijk van het type sproeier en de afmetingen van de bedden. De standpijpen van de sproeiers moeten ruim boven het gewas uitsteken, om een beïnvloeding van het sproeibeeld door onderschepping van water door het gewas, te voorkomen. De hoogte van de standpijpen kan eventueel aan de groei van het gewas worden aangepast.

Voor teelten in kleine potten zijn fijne containerveldsproeiers een goede keuze. Dit zijn sproeiers die ongeveer 4 m x 4 m uit elkaar worden gezet en een fijne druppel geven. Door de fijne druppel krijgt iedere pot een gelijke watertoevoer. Die sproeiers zijn windgevoelig door de fijne druppel die gecreëerd wordt. Om toch een goede verdeling te bekomen, is het aangewezen een windscherm te plaatsen. Met staande sproeiers kunt u met dezelfde druk werken als bij kasberegening (± 2 bar).

Door de toenemende mechanisatie op de containervelden worden sproeiers steeds verder uit elkaar gezet en kiezen siertelers voor grove containerveldsproeiers. Hierbij is er de keuze tussen veerbelaste en niet-veerbelaste sproeiers. Veerbelaste sproeiers (rondgaande en sectorsproeiers) vragen een waterdruk van 4 - 6 bar. De watergift bedraagt 3 - 12 mm per uur. Die grovere sproeiers worden tussen de 8 en 15 m uit elkaar gezet, afhankelijk van merk, type, gebruikte druk en nozzle.

Door de kleine hoeveelheid water per tijdseenheid zijn de meeste types rondgaande sproeiers geschikt voor nachtvorstbestrijding. Gebruik dan liever geen onbeschermde veer, omdat die vast kan vriezen.

Aandachtspunten bij het gebruik van staande sproeiers:

  •  staande sproeiers zijn wat minder storingsgevoelig dan regenleidingen, omdat ze minder snel verstoppen;
  • met de kleinere types sproeiers kunnen smalle bedden worden beregend. De grotere types bestrijken een grotere oppervlakte. Grote sproeiers zijn dus minder geschikt als verschillende partijen planten met een afwijkende waterbehoefte naast elkaar staan;
  • doordat de standpijpen boven het gewas uitsteken vormen ze een belemmering voor de mechanisatie, maar in mindere mate dan bij regenleidingen. Vaak zijn de standpijpen eenvoudig los te draaien. Het losdraaien en terugplaatsen is arbeidsintensief.

Foto staande sproeiers (Mamkad)

foto staande sproeiers

Bron: PCS

Foto zwenksproeier

foto zwenksproeier

Bron: PCS

Delen: