VLIF aanloopsteun voor ontwikkeling van kleine landbouwondernemingen

Tekst: Steun voor ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven

Johan Deschryver: Landbouwers die kiezen voor nieuwe of zeldzame producties, die kiezen voor de biologische productiemethode, voor afzet van hun productie via de korte keten, kwamen niet altijd in aanmerking voor de reguliere VLIF-steun. In die omstandigheden start de Vlaamse overheid thans met een nieuwe steunmaatregel die speciaal gericht is op dit type van bedrijven. Namelijk kleinere bedrijven die zich omschakelen naar nieuwe of zeldzame producties, die omschakelen naar de biologische productiemethode, of opteren voor rechtstreekse afzet via de korte keten van hun productie.

Tekst: Omschakelen naar nieuwe of zeldzame producte, biologische productie, korte keten.

Johan Deschryver: De eisen die gesteld worden, zijn niet zo streng als voor de reguliere VLIF-steun. Er worden geen eisen gesteld op vlak van hoofdberoep, geen eisen inzake inkomsten.

Tekst: Geen eisen m.b.t. hoofdberoep en inkomsten

Johan Deschryver: Het moet wel om een professioneel bedrijfje gaan, dat zich houdt aan de wettelijke normen met betrekking tot leefmilieu, hygiëne, dierenwelzijn. Het budget voor de maatregel ligt vast tot 2020 en is beperkt. Het volstaat voor ongeveer 25 projecten per jaar.

Tekst: 25-tal projecten per jaar

Johan Deschryver: Exploitanten met een realistisch project kunnen een aanvraag indienen bij het VLIF.

Tekst: Aanvraag bij het VLIF.

Johan Deschryver: Zij kunnen dit permanent doen via een e-lokettoepassing. Op geregelde tijdstippen worden de aanvragen beoordeeld en gerangschikt volgens de mate waarin ze bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen. De beste projecten krijgen steun. Projecten die niet voldoen aan de minimumnormen worden niet geselecteerd. Jonge landbouwers krijgen hier ook een voordeel.

Tekst: Voordeel voor jonge landbouwers

Johan Deschryver: De steun heeft de vorm van een aanlooppremie van 7000, 11000 of 15000 euro.

Tekst: Aanlooppremie van €7000, €11000 of €15000.  

Johan Deschryver: De omvang van de steun hangt af van de grootte van het bedrijf. De mate van omschakeling en de aard van de activiteiten.

Tekst: Criteria: Grootte van het bedrijf. Mate van omschakeling. Aard van de activiteiten.

Delen: