Aanvraag tot erkenning koper van rauwe melk

Om rauwe melk in Vlaamse landbouwbedrijven op te halen en te verwerken, moet u een erkende koper zijn. 

Voorwaarden

Om in Vlaanderen erkend te worden als koper van rauwe melk moet u voldoen aan de volgende 3 voorwaarden:

  • U heeft een ondernemingsnummer.
  • U heeft een maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest.
  • U heeft een toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
    (cfr het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).

Aanvraag

U voldoet aan bovenstaande voorwaarden? Vraag dan een erkenning tot koper van rauwe melk aan bij het Departement Landbouw en Visserij.

U vult het formulier Erkenning koper rauwe melk in en stuurt dit per mail door naar marktinfo@lv.vlaanderen.be. De beslissing wordt u per mail bezorgd.

Pas wanneer u over een erkenning beschikt, mag u rauwe melk ophalen (op Vlaamse landbouwbedrijven). 

Administratie

Als erkende koper moet u voldoen aan de bepalingen die zijn opgenomen in de Vlaamse wetgeving met betrekking tot de rauwe melk opgehaald op Vlaamse landbouwbedrijven:

  1. u geeft maandelijks en jaarlijks leveringsgegevens door aan het Departement Landbouw en Visserij via het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be),
  2. u voldoet aan de regels met betrekking tot de controle op de samenstelling van de melk, (zie Vlaamse zuivelwetgeving)
  3. u voldoet aan de regels met betrekking tot de betaling van de opgehaalde melk. (zie Vlaamse zuivelwetgeving)
Delen: