Hittestress bij varkens

Algemeen

Sommige zomers kunnen zeer droog en warm zijn. Met de klimaatverandering zouden dergelijke zomers meer voorkomen. Niet alleen planten maar ook dieren lijden hieronder. In 2019 stierven tijdens de hittegolf meer dieren dan normaal. Als droogte gepaard gaat met aanhoudende hoge temperaturen, ondervinden de dieren vooral hinder in de vorm van hittestress, zowel op stal als buiten. In de stal zijn maatregelen nodig om de temperatuur niet te ver te laten oplopen. Buiten de stal moeten dieren zich kunnen beschermen tegen de zon via beschutting (al dan niet van natuurlijke aard).

Daarnaast is het van groot belang dat dieren over voldoende drinkwater en voeder van goede kwaliteit beschikken. Indien er onvoldoende kwalitatief weidegras aanwezig is, is bijvoedering noodzakelijk.

Het is duidelijk dat droogte op middellange termijn zoals in 2018 en 2019 gevolgen kan hebben op de voederprijzen en de productieresultaten, en dus ook op de rendabiliteit van de bedrijven.

Varkens

Hitte zorgt voor stress, lagere voederopname en lagere groei, gewijzigd mestgedrag, de zeugen geven minder melk en zijn minder vruchtbaar. Als de temperaturen weer dalen zijn deze effecten nog een hele tijd merkbaar. De temperatuur waarbij hittestress merkbaar is, hangt o.a. af van de leeftijd van de dieren, de ondergrond, de luchtsnelheid en de relatieve vochtigheid van de lucht.

Bij aanhoudende hoge temperaturen kunt u volgende maatregelen nemen:

 • als de inlaten regelbaar zijn: creëer de grootste openingen aan de schaduwzijde
 • plan behandelingen van de dieren ’s morgens vroeg of ‘s avonds laat
 • verschuif eventueel de voederbeurten naar de koelere tijdstippen
 • plan laden of lossen op de koelere tijdstippen
 • bekalk eventueel de lichtdoorlatende openingen
 • laad indien nodig uit zodat de bezettingsdichtheid niet te hoog oploopt
 • controleer de ventilatoren op de aanwezigheid van overmatig stof of andere belemmeringen
 • controleer de klimaatinstellingen: er moet maximaal geventileerd kunnen worden
 • controleer het alarm op het ventilatiesysteem en de noodopeningen
 • controleer de watervoorziening (bv. debieten)
 • overleg met uw voederleverancier om eventueel het voeder aan te passen (bv. op het vlak van energie- en/of mineraleninhoud)
 • overweeg om de vloer en/of het dak met water te besproeien of water in de stal te vernevelen
 • bevorder eventueel de voederopname ’s nachts door een aangepast lichtregime

Meer informatie vindt u op de website van Dierengezondheidszorg Vlaanderen: Hoe bezorgt u varkens meer comfort bij extreme hitte?

Delen: