Geoloket Landbouw

Het geoloket kunt u vrij raadplegen op onze Landbouwcijfers website of op ons e-loket en vervolgens te klikken op de tegel 'Geoloket landbouw'.

Op deze pagina:

Hoe gebruik ik de kaart?

schermafbeelding

Meetlat Gebruik de meetlat om perceelsgrenzen en -oppervlaktes op te meten. Klik op de kaart de punten aan die u wilt opmeten. Dubbelklik om de meting te beëindigen. U kunt nog steeds de al uitgezette punten verplaatsen, punten verwijderen of toevoegen door achtereenvolgens op het punt of de meetlijn te klikken. Klik vervolgens nogmaals op deze knop om de meetlat uit te zetten.

Info punt Deze knop staat standaard aan. Als u al gebruikt maakte van de meetlat zal u deze knop terug aan moeten zetten. Klik op een specifiek punt op de kaart om informatie over deze plaats te raadplegen in het vak dat rechts verschijnt.

Om extra informatie op te vragen kunt u bepaalde lagen selecteren onder de knop icoon lagen Meer informatie over deze lagen vindt u verder in de tekst. 

Verder kunt u ook nog de kaart pannen (verschuiven via muisklik), in- en uitzoomen via de plus/min onderaan rechts, het infovenster dicht- of openklappen via de pijl en gebruik maken van het volledige scherm via icoon vergroten . Een schaal geeft u weer op welk zoomniveau u de kaart aan het bekijken bent.

Informatie over een gekozen punt

Bij het klikken op een willekeurige plaats op de kaart verschijnt informatie over de ligging van het punt (deelgemeente, gemeente en coördinaten) en informatie over de ligging van het perceel binnen bepaalde gebieden die van belang zijn voor landbouwkundig gebruik (vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebied, landbouwstreek, ...). De informatie die u te zien krijgt is opgebouwd uit de lagen die u heeft geactiveerd via icoon lagen (zie hieronder). Dus hoe meer lagen u activeert, hoe meer informatie u zult te zien krijgen. U kunt alle informatie sorteren en filteren.

Opgelet, initieel wordt enkel de relevante informatie weergegeven. Voorbeeld: de informatie over het habitatrichtlijngebied zal enkel verschijnen als het punt/perceel gelegen is in dit gebied.

Zoekbalk

zoekbalk

Via de zoekbalk kunt u navigeren naar een gemeente, deelgemeente, adres, XY- of WGS-coördinaten. In de tooltip wordt weergegeven hoe u deze coördinaten goed moet ingeven. Maak steeds gebruik van het vergrootglas naast de zoekbalk om naar de gewenste plaats te navigeren.

Zoeken op kadasternummer Via deze knop kunt u op kadasternummer zoeken. Selecteer achtereenvolgens de gemeente, afdeling, sectie en perceel.

Lagenkiezer (legende)

Lagenkiezer Deze knop laat u toe om volgende bijkomende lagen/informatie weer te geven:

Administratieve grenzen (worden standaard getoond en zitten niet in de lagenkiezer)

Deelgemeente Deelgemeenten (oranje volle lijn)

Gemeente Gemeenten

Provincies Provincies (enkel zichtbaar wanneer zeer ver uitgezoomd)

Achtergrondlagen

  • Stratenatlas en luchtfoto's Vlaanderen (lente), de meest recente luchtfoto wordt gebruikt in samenwerking met Digitaal Vlaanderen

Landbouwgebruikspercelen

Landbouwgebruiksperceel Landbouwgebruikspercelen van de laatste 4 jaren en de huidige campagne (blauwe contouren)

Als u een laag selecteert, zal deze nadien zichtbaar zijn onder het infopaneel rechts.

Andere lagen

Landbouwstreken Landbouwstreken (gele korte streepjeslijn)

Habitatrichtlijngebied Habitatrichtlijngebied (paarse lijn)

Vogelrichtlijngebied Vogelrichtlijngebied (lichtgroene korte streepjeslijn)

Vlaams Ecologisch Netwerk VEN-gebied (Vlaams Ecologisch Netwerk) (roze lijn)

Of percelen wel of niet in VEN-gebied gelegen zijn, kan enkel worden bepaald met de VEN-kaarten op schaal 1/25.000 (zoals definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering), of met de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. De weergave van VEN-gebied op de fotoplannen kan aanleiding geven tot interpretatiefouten.

EKBG enkel GLB beschermd Ecologisch kwetsbaar blijvend grasland, enkel GLB beschermd (rode verticale arcering)

EKBG beschermd onder natuur Ecologisch kwetsbaar blijvend grasland, onder natuurwetgeving beschermd (rode horizontale arcering)

gebiedstype 4 soorten Arcering gebiedstypes waterkwaliteit VLM (voor de laatste jaren) 

Water - 1m teeltvrij / 5m of 10m mestvrij (lichtblauwe schuine arcering) Water - 1m teeltvrij / 5m of 10m mestvrij (lichtblauwe schuine arcering)

Water - 1m teeltvrij / 5m of 10m mestvrij (lichtblauwe stippellijn) Water - 1m teeltvrij / 5m of 10m mestvrij (lichtblauwe stippellijn)

Water - 1m teeltvrij (paarse horizontale arcering) Water - 1m teeltvrij (paarse horizontale arcering)

Water - 1m teeltvrij (paarse streepjeslijn) Water - 1m teeltvrij (paarse streepjeslijn)

plan GRB GRB (grootschalig Referentiebestand) – ADP – Administratieve Perceelsgrens

Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail ons Mail ons - icoon bel ons Bel ons of start een meekijksessie

Delen: