Terug naar Nieuws

Neem je deel aan de ecoregeling 'Verhogen organisch koolstof via teeltplan'? Neem een foto met LV-AgriLens van je korrelmais

Steun

De landbouwers die deelnemen aan de ecoregeling ‘verhogen van organische koolstofgehalte’ en korrelmaïs aangegeven hebben in de verzamelaanvraag, moeten een foto aanleveren om te voldoen aan de voorwaarden van de ecoregeling. De foto wordt bij voorkeur aangeleverd door gebruik te maken van de LV-AgriLens app.

Landbouwers die de ecoregeling ‘Verhogen van organische koolstofgehalte via het teeltplan’ hebben aangevraagd en op één of meerdere percelen korrelmaïs hebben aangegeven in de verzamelaanvraag, zullen de vraag krijgen om een foto door te sturen via de LV-AgriLens app. Met deze foto bewijst de landbouwer dat er effectief korrelmaïs geoogst wordt op dit perceel en geen silomaïs. De foto moet duidelijk aantonen dat er korrelmaïs geoogst wordt en wordt best genomen tijdens of vlak na de oogstwerkzaamheden waarbij de oogstresten duidelijk zichtbaar zijn. Omdat korrelmaïs een beduidend hogere EOC waarde heeft dan silomaïs, zal de EOC waarde van silomaïs gebruikt worden voor de EOC berekening indien er geen bewijs is aangeleverd voor de oogst van korrelmaïs. Dit kan gevolgen hebben voor de premie, aangezien de EOC waarde van silomaïs beduidend lager is dan die van korrelmaïs, waarvan enkel de kolf geoogst wordt en de rest van de plant op het veld achterblijft.

Een deel van de landbouwers die de ecoregeling ‘Verhogen van organische koolstofgehalte door aanvoer van stalmest’ hebben aangevraagd, hebben al een taak ontvangen om bewijs voor de aanvoer van stalmest door te sturen via de LV-AgriLens app. Dit staat los van het bewijs dat gevraagd wordt voor korrelmaïs.

LV-AgriLens app en taken

LV-AgriLens is de app die eerder dit jaar ter beschikking gesteld werd van de landbouwer en gratis kan geïnstalleerd worden op je smartphone. Met deze app is het mogelijk foto’s te nemen, waarvan het Departement Landbouw en Visserij zeker is van de datum en plaats van de foto. 

De taken voor de LV-AgriLens app worden via e-mail uitgestuurd naar de betrokken landbouwers. Deze taken kunnen geopend worden via de app. Iedereen met de LV-AgriLens app op de smartphone kan een taak uitvoeren. Dat kan door een taak te delen via de app zelf of door de e-mail met de link naar de taak door te sturen. U kan meer informatie vinden over het inladen, delen en doorsturen van taken en ook een handleiding van de app op onze website App LV-AgriLens.

Landbouwers die problemen ondervinden met het doorsturen van foto’s via de app, contacteren het Departement Landbouw en Visserij via dit e-mailadres: info@lv.vlaanderen.be

Download via Google Play Download via Google Play

Download in de App Store Download via App Store

 

Delen: